Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Budynek ASP
Projekt:  ,,Adaptacja budynku powojskowego przy ul. Koszarowej 17 dla potrzeb ASP w Katowicach”
Miasto:  Katowice
Okres realizacji:  26.10.2006 – 31.10.2007r.
Budżet projektu:  5.644.769,76 PLN (75% wydatków kwalifikowanych – środki EFRR tj. 4.233.577,32 PLN, - 10% wydatków kwalifikowanych - środki z budżet państwa tj. 564.476,98 PLN, - 15% wydatków kwalifikowanych - środki własne Akademii tj. 846.715,46 PLN)
Informacje o projekcie
Opis sytuacji przed realizacją projektu

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach powstała w 2001 roku z przekształcenia katowickiej filii ASP w Krakowie i przejęła jej majątek, w tym nieruchomości: budynek przy ul. Raciborskiej 37 i możliwość użytkowania części budynku przy ul. Dąbrówki 9. Obydwa obiekty, tak z uwagi na lokalizację, jak i specyfikę rozwiązań architektonicznych, utrudniały organizację procesu dydaktycznego, uniemożliwiając intensywny rozwój uczelni. Dzięki staraniom władz Uczelni i przychylności władz administracji państwowej i samorządowej, w listopadzie 2002r. Akademia otrzymała od Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Katowice, nieruchomość po dawnych koszarach przy ul. Koszarowej 17. Na potrzeby prac remontowych, prowadzonych w miarę posiadanych środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł – głównie gminy Katowice, została ona podzielona na dwie części. Połowa budynku została wyremontowana i oddana w 2004 (II piętro) i 2005 (parter i I piętro) roku do użytkowania.
Wnioskiem o dofinansowanie objęta została druga część budynku tj. parter, I i II piętro pozostałej części budynku, piwnice oraz III piętro i poddasze całego budynku. Po adaptacji budynku, obok pracowni i sal wykładowych, znalazły się też biura, a przede wszystkim biblioteka Uczelni oraz przestrzeń do prezentacji multimedialnych, wystaw i wernisaży.

Opis projektu

Zrealizowana inwestycja pn. „Adaptacja budynku powojskowego  przy ul. Koszarowej 17 dla potrzeb ASP w Katowicach” była projektem infrastrukturalnym, o bardzo wyjątkowej specyfice. W wyniku realizacji projektu zaadaptowano powierzchnię użytkową 3650 m2. Pomieszczenia budynku zostały zaadaptowane w sposób umożliwiający sprawną organizację procesu dydaktycznego oraz urządzenie sal wykładowych, pracowni oraz infrastruktury niezbędnej do zapewnienia komfortu studiowania i pracy. Wyremontowane i zaadaptowane na potrzeby  Akademii przestrzenie starego budynku powojskowego umożliwiły zmianę jego dotychczasowej funkcji w kierunku zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych i kulturalnych.

Działania społeczne związane z projektem:

- Polepszenie stanu regionalnej infrastruktury edukacyjnej – zwiększenie możliwości edukacyjnych społeczeństwa
- Wzrost poziomu uczestnictwa społeczeństwa w kulturze
- Zwiększenie dostępu do szkolnictwa artystycznego, dóbr kultury, szczególnie dla osób z terenu aglomeracji górnośląskiej
-  Pełne przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych
Galeria zdjęć
Budynek ASP przed remontem
Budynek ASP po remoncie
Budynek ASP przed remontem
Budynek ASP po remoncie
Budynek ASP przed remontem
Budynek ASP po remoncie
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów