Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Rydułtowskie Centrum Kultury
Projekt:  Adaptacja budynku basenu krytego na potrzeby instytucji kultury pod nazwą: Rydułtowskie Centrum Kultury
Miasto:  Rydułtowy
Okres realizacji:  czerwiec 2009 r. – lipiec 2010 r.
Budżet projektu:  EFRR: 6 159 339,29 zł (PRSZ w ramach RPO WSL poddziałanie 6.2.2.) wkład własny beneficjenta: 5 494 497,47 zł
Informacje o projekcie

Opis sytuacji przed projektem


Od dnia 01.07.2005r. z powodów technicznych budynek basenu krytego przy ul. Strzelców Bytomskich w Rydułtowach został wyłączony z użytkowania.
Na skutek postępującego procesu restrukturyzacji branży górniczej budynek został przejęty przez miasto od kopalni.

Po przystąpieniu do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Rydułtów, w kontekście konsultacji społecznych, ujawniona została potrzeba powstania miejskiej instytucji kultury. W stanie obecnym w Rydułtowach działa kilkanaście organizacji pozarządowych z sektora kulturowego jednak brakuje ogólnodostępnych miejsc organizacji imprez kulturalnych
i rozrywkowych – miejsc spotkań lokalnej społeczności we własnym gronie
i z artystami.

Budowa nowego domu kultury, przy jednoczesnym braku zagospodarowania obiektów pokopalnianych byłaby rozwiązaniem mniej efektywnym zarówno kosztowo, jak i społecznie.

Rewitalizacja obiektu zdegradowanego na cele kulturalne i społeczne oraz edukacyjne, a po części gospodarcze przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez przywrócenie ładu przestrzennego i ożywienie społeczno – gospodarcze otoczenia budynku.


Opis projektu

 

Realizacja projektu pozwoli na zagospodarowanie zdewastowanego, energochłonnego obiektu. Nadanie niszczejącemu obiektowi funkcji kulturalnej wpłynie na wzrost atrakcyjności zarówno Rydułtów, jak i całego Subregionu Zachodniego.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest adaptacja budynku byłego basenu krytego na dom kultury o docelowej powierzchni użytkowej 2 570 m2 i kubaturze
16 027m3.

W obiekcie powstanie m.in.: sala teatralno – widowiskowa, kino, sale wielofunkcyjne umożliwiające prowadzenie zajęć w ramach powstałych kół zainteresowań (typu Uniwersytet III Wieku, koło fotograficzno – filmowe, koło dziennikarskie, taneczne, grafika komputerowa), pub, część administracyjna (siedziba RCK).

Budynek zostanie wyposażony w nowe urządzenia i sprzęt niezbędny do jego prawidłowego funkcjonowania.

Projekt ma na celu aktywizację kulturalną społeczeństwa Rydułtów – ma dać impuls do rozwoju deficytowej funkcji kulturalnej. Jest szczególnie ważny dla młodzieży w kontekście kształtowania właściwych postaw obywatelskich (bezpieczna rozrywka i urozmaicona oferta kulturalna). Obecnie mieszkańcy Rydułtów oraz sąsiednich gmin (szczególnie wiejskich) nie mają do dyspozycji bliskiej i atrakcyjnej oferty kulturalnej. RCK będzie oferowało szeroką ofertę edukacyjną skierowaną w szczególności do młodych emerytów górniczych, osób pozostających bez pracy, osób pragnących doskonalić swoje umiejętności i poszerzać dotychczasową wiedzę, dzieci i młodzieży.

RCK będzie działać na wielu płaszczyznach, oferując pożądane przez lokalną społeczność funkcje. Przejmie organizację dużych imprez oraz będzie koordynować działanie stowarzyszeń i placówek oświatowych w dziedzinie kultury.


Galeria zdjęć
Rydułtowskie Centrum Kultury - obiekt przed realizacją
Rydułtowskie Centrum Kultury - koncepcja wizualizacji zewnętrznej obiektu
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów