Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Plac Jana III Sobieskiego
Projekt:  Rewitalizacja Placu Jana III Sobieskiego w Bytomiu
Miasto:  Bytom
Okres realizacji:  2005 r. -2009 r.
Budżet projektu:  8 mln PLN (źródła: budżet miasta, budżet państwa, środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
Informacje o projekcie
Opis sytuacji przed realizacją projektu:

Płyta placu pokryta była nawierzchnia bitumiczną o dużym stopniu zużycia

i wykorzystywana była jako śródmiejski parking. Ponadto na płycie ulokowanych było kilka wysłużonych technicznie słupów oświetleniowych.   Płytę otaczają budynki użyteczności publicznej: Zespół Szkół Mechaniczno Samochodowych, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Górnośląskie. Ich elewacje oraz wnętrza wykazywały ślady zużycia technicznego,
a w przypadku Zespołu Szkół Techniczno-Samochodowych uprzednio dokonywane naprawy z użyciem zróżnicowanej gatunkowo i kolorystycznie cegły, stały w sprzeczności z zasadami podejścia konserwatorskiego. Ponadto elewacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w znaczący sposób odbiegała stylistycznie od elewacji sąsiednich budynków.
 
Opis projektu:

Plac Jana III Sobieskiego stanowi jedną z najważniejszych przestrzeni publicznych bytomskiego śródmieścia. Projekt jego rewitalizacji obejmuje zarówno rewitalizację płyty placu jak również otaczających go budynków publicznych: Muzeum Górnośląskiego, Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. W ramach realizacji projektu wykonano:
-    W Zespole Szkół Mechaniczno Samochodowych przeprowadzono renowację elewacji oraz wymianę stolarki okiennej. Elewację oczyszczono, a wymieniając stolarkę okienną zachowano tradycyjny podział kwater okiennych. Jako podstawę realizacji prac przyjęto zasady podejścia konserwatorskiego do obiektu.
-    W Budynku Biblioteki Publicznej przeprowadzono gruntowną modernizację elewacji oraz stolarki okiennej. Dokonano wymiany wszystkich instalacji oraz remontu pomieszczeń, a także przystosowano obiekt do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i bhp. Taras przed gmachem biblioteki zyskał nowy charakter i został przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z myślą o nich przebudowano również część pomieszczeń użytkowych oraz toalet w budynku.
-    W budynku Muzeum Górnośląskiego wyremontowano elewację,
a także wymieniono stolarkę okienną drewnianą oraz oczyszczono
i naprawiono stolarkę aluminiową. Na parterze budynku urządzono „świetlicę muzealną” dla dzieci.
-    Wykonano renowację płyty placu. Przywrócono dawną nawierzchnię
z kostki kamiennej, czego efektem będzie zwiększenie jej trwałości oraz estetyki. Przy zachodniej pierzei placu zlokalizowany został zieleniec
z niewysokimi drzewami, przy którym będzie funkcjonowała letnia kawiarenka dla dodatkowego podkreślenia klimatu tego miejsca. Nowe oświetlenie podkreślać będzie charakterystyczną zabudowę placu (podświetlona będzie elewacja ZSM-T oraz Muzeum Górnośląskiego). Podświetlone również będą korony nowoposadzonych drzew a nowe, stylowe słupy oświetleniowe zamontowane w płycie dyskretnie rozjaśnią jego nawierzchnię.
W miejsce zaniedbanego parkingu stworzona została nowa, przyjazna dla mieszkańców przestrzeń, w której mogą oni korzystać z propozycji kulturalnych i edukacyjnych oferowanych przez otaczające plac instytucje użyteczności publicznej. Przyczyniło się to do odtworzenia dawnej świetności tego miejsca oraz przywrócenie architekturze Śródmieścia jej pierwotnej postaci.

Działania społeczne związane z projektem:

Poprawiono jakość oraz zwiększono dostępność usług kulturalnych oraz oświatowych oferowanych przez Muzeum Górnośląskie, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Zespół Szkół Techniczno-Samochodowych. Stworzono miejsca pracy związane np. z obsługą „świetlicy muzealnej”.
Galeria zdjęć
Zdjęcie obiektu przed rewitalizacją
Zdjęcie obiektu przed rewitalizacją
Zdjęcie obiektu po rewitalizacji
djęcie obiektu po rewitalizacji
djęcie obiektu po rewitalizacji
djęcie obiektu po rewitalizacji
djęcie obiektu po rewitalizacji
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów