Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Modernizacja infrastruktury technicznej
Projekt:  Kompleksowa modernizacja infrastruktury technicznej ulic Garncarskiej, Zamkowej, Gołębiej i Kabanii
Miasto:  Sławków
Okres realizacji:  2004 – 2006
Budżet projektu:  1 559 211,08 zł (źródła:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Udział Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Miasto Sławków
Informacje o projekcie

Opis sytuacji przed realizacja projektu


Projekt inwestycyjny „Kompleksowa modernizacja infrastruktury technicznej ulic Garncarskiej, Zamkowej, Gołębiej i Kabanii” stanowił jedno z zadań przyczyniających się do rozwiązania kluczowego problemu miasta Sławków jakim jest słabo rozwinięta infrastruktura ochrony środowiska, szczególnie w zakresie ochrony wód powierzchniowych i gleb.

W związku ze zidentyfikowanymi problemami miasta oraz obszaru bezpośrednio objętego projektem w powyższym zakresie projekt obejmował rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu kanalizacji deszczowej.

Dodatkowo prezentowany projekt obejmował modernizację sieci wodociągowej, która w obszarze inwestycji charakteryzowała się wysokim zużyciem technicznym powodującym wysokie straty wody. Tym samym projekt przyczynił się także do ochrony zasobów czystej wody przeznaczonej na cele bytowe i gospodarcze miasta Sławków.

Niniejszy projekt znajduje się w strefie zabytkowego układu urbanistycznego miasta Sławków, który charakteryzuje się wysokimi walorami krajobrazowymi i kulturowymi. Jednak w związku ze stanem technicznym wyposażenia infrastrukturalnego ulic, w tym zwłaszcza stanu nawierzchni ulic oraz ciągów chodnikowych nie było możliwe pełne wykorzystanie tego zasobu turystycznego gminy Sławków.

W związku z tym prace inwestycyjne obejmowały także pełną odbudowę przedmiotowych ulic co w sposób zdecydowany poprawiło aktualne walory estetyczne i przestrzenne tej strefy centrum Sławkowa oraz przyczyniło się do ochrony zabytkowego układu ulic. 

 

Opis projektu


Celem ogólnym projektu był rozwój infrastruktury technicznej zabytkowego układu urbanistycznego miasta Sławków w celu przeciwdziałania marginalizacji społecznej i ekonomicznej gminy poprzez poprawę jakości środowiska, tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej oraz wykorzystanie potencjału turystycznego gminy.

W dłuższym okresie należy wskazać na następujące oddziaływania realizacji projektu:

-   poprawa jakości środowiska części zabytkowego układu urbanistycznego miasta

-   wzrost liczby osób pracujących w obszarze oddziaływania inwestycji

-   wzrost liczby turystów na obszarze oddziaływania inwestycji

-   wzrost ilości ścieków odprowadzonych i oczyszczonych

-   wzrost liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej

-   poprawa walorów krajobrazowych i przestrzennych miasta Sławkowa.

Wśród celów bezpośrednich prezentowanego projektu gminy Sławków należy wskazać rozbudowę systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze objętym projektem, modernizację fragmentu systemu urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz modernizację i ochronę zabytkowego układu ulic.

W wyniku realizacji projektu została wykonana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 0,38 km, sieć kanalizacji deszczowej o długości 0,49 km oraz zmodernizowana została sieć wodociągowa długości 0,64 km. Zamontowano
w sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kabanii 2 urządzenia podczyszczające: separator i osadnik. W ramach projektu zostały zmodernizowane drogi gminne o długości 0,66 km. Zostały również przeprowadzone prace remontowe kładki dla pieszych w ulicy Kabanii.Strona WWW projektu:

 http://www.slawkow.pl/pl/2527/0/Projekt_Garncarskiej.html


Galeria zdjęć
brak zdjęć w galerii
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów