Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Ulica Główna
Projekt:  Przebudowa ul. Głównej wraz z chodnikami i organizacją ruchu Etap I
Miasto:  Gliwice
Okres realizacji:  2009-2011
Budżet projektu:  7 553 800 zł
Informacje o projekcie

Przedmiotowa droga stanowi jedną z głównych dróg stanowiącą podstawową siatkę układu komunikacyjnego tej dzielnicy Gliwic. Obciążenie ruchem lokalnym jak i tranzytowym jest bardzo duże z wykonanego Studium Komunikacyjnego dla miasta wynika że droga przenosi ruch w wielkości 625 E/h szczt. (pojazdów umownych w godzinie szczytu). Dla drogi stan techniczny uwarunkowany jest częstotliwością występowania obciążeń a w tym przypadku konstrukcja nawierzchni nie jest w stanie przenieść występującego ruchu. Remont jest konieczny. W przypadku zaniechania gruntowego remontu uszkodzenia nawierzchni mogą być tak dotkliwe że zajdzie konieczność wprowadzenia ograniczenia ruchu. Niestety takie działanie doprowadzi do paraliżu komunikacyjnego tego rejonu miasta. 

 

Projekt przewiduje remont drogi powiatowej w Gliwicach w dzielnicy Łabędy. W chwili obecnej droga jest w bardzo złym stanie technicznym, wyrwy w nawierzchni i dziury stanowią bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Uczestnicy ruchu aby nie uszkodzić pojazdów zwalniają do małych prędkości powodując zatory i ograniczenia w płynności ruchu. Przedmiotowa droga jest bardzo obciążona zwłaszcza ruchem ciężkim stanowi bowiem jedyny dojazd do Huty Łabędy i Bemaru Łabędy. Okoliczni mieszkańcy skarżą się na hałas i drgania jaki generują samochody ciężarowe poruszające się po zdegradowanej nawierzchni. Remont pozwoli ograniczyć w znacznym stopniu te niekorzystne skutki użytkowania.

Oznakowanie poziome i pionowe podniesie standard widoczności i czytelności zasad ruchu drogowego. Ponadto należy dodać że oznakowanie poziome będzie wykonane z masy termoplastycznej (grubowarstwowej), a tablice oznakowania pionowego zostaną zapatrzone w folię odblaskową II generacji. Zastosowane rozwiązania poprawią widoczność oznakowania podczas niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Dla poprawy ruchu pieszych przewidywany jest remont nawierzchni chodników, oraz obniżenie krawężników w rejonie przejść dla pieszych (likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych). Projekt zakłada oddzielenie ruchu pieszego od jezdni pasem zieleni o szerokości 2.0m. ( po jednej stronie jezdni).  Projekt zakłada także korektę geometrii istniejących wysp i budowę jednej wyspy które kanalizują ruch na placu Niepodległości.

Galeria zdjęć
brak zdjęć w galerii
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów