Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Centrum Kariery Zawodowej
Projekt:  Utworzenie Centrum Kariery Zawodowej w Bytomiu
Miasto:  Bytom
Okres realizacji:  2004 r.
Budżet projektu:  1,2 mln PLN (źródła: - Budżet miasta, Marszałek Województwa Śląskiego – „Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości – Komponent Dotacje Inwestycyjne” w ramach „Programu Łagodzeni
Informacje o projekcie
Opis sytuacji przed realizacją projektu:

Budynek Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Łagiewnickiej 15 w Bytomiu składa się z dwóch segmentów: A i B. Segment B był nieużytkowany, zaniedbany, wymagał wykonania kapitalnego remontu.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu było utworzenie na potrzeby społeczności lokalnej Centrum Kariery Zawodowej przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu
i adaptacja na ten cel części budynku – segmentu B.
Projekt zakładał wykonanie prac remontowo-budowlanych i instalacyjnych, przy jednoczesnym nadaniu budynkowi nowoczesnej i atrakcyjnej formy architektonicznej, nawiązującej do architektury budynku głównego. Jednak ważniejsza od przeprowadzonych prac budowlanych i modernizacji jest nowa funkcja, jaką zyskał obiekt. Utworzenie CKZ umożliwia mieszkańcom Bytomia i powiatów ościennych łatwiejszy dostęp do specjalistycznej informacji oraz ofert pracy. CKZ w swoim założeniu pomaga osobom zainteresowanym
w podnoszeniu kluczowych umiejętności zawodowych, które mogą przyczynić się do bardziej efektywnego poszukiwania pracy. Porady z zakresu komunikowania się, rozwiązywania problemów, umiejętności pracy w grupie, asertywności, autoprezentacja, usługi biurowe, poradnictwo z zakresu pisania CV, listu motywacyjnego to część usług, jakie oferuje CKZ. Ponadto Centrum oferuje dostęp do Internetu (Sala Informacji Zawodowej) oraz bazy regionalnych podmiotów gospodarczych ułatwiając kontakt z potencjalnym pracodawcą.
Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i rozwój warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, a poprzez to tworzenie nowych miejsc pracy w Bytomiu.

Poprawa bytu i sytuacji społeczno-ekonomicznej rodzin zamieszkujących Bytom i powiaty ościenne. Reintegracja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, rozwijanie nowych umiejętności w poszukiwaniu pracy, zwiększenie dostępu do informacji poprzez korzystanie z usług informacji prawnej, gospodarczej i zawodowej. Centrum Kariery Zawodowej pełni funkcje w zakresie integracji społecznej szczególnie poprzez usługi w zakresie:
a)    kształcenia umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych       i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu,
b)    nabywania umiejętności zawodowych oraz przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych,
c)    nauki planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą.
Centrum Kariery zawodowej nastawione jest także na wspieranie małych
i średnich przedsiębiorstw w zakresie usług szeroko rozumianej informacji gospodarczej (m. in. baza podmiotów gospodarczych, informacji na temat planowanych inwestycji w mieście i regionie, informacji o miejskich
i regionalnych instytucjach wspierania przedsiębiorstw, pomoc
w samozatrudnieniu, pomoc przy tworzeniu biznesplanów, poradnictwo
w zakresie właściwego wyboru formy działalności gospodarczej).

Działania społeczne związane z projektem:

Centrum Kariery Zawodowej jest jednym z pierwszych w regionie, jeśli nie

w kraju, ośrodkiem o tak szerokim spektrum wsparcia dla osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych długotrwale oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Galeria zdjęć
Remont budynku (segmentu B) Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu
Remont budynku (segmentu B) Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu
Remont budynku (segmentu B) Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu
Otwarcie Centrum Kariery Zawodowej
Otwarcie Centrum Kariery Zawodowej
Zajęcia aktywizacyjne
Sala informacji zawodowej
Informacja gospodarcza
Zajęcia Klubu Pracy
Porada grupowa
Budynek Powiatowego Urzędu Pracy oraz Centrum Kariery Zawodowej
Wejście główne do Powiatowego Urzędu Pracy
Wejście do Centrum Kariery Zawodowej
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów