Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Stajnie w Parku Habsburgów
Projekt:  „Rewitalizacja i zagospodarowanie kulturalne kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”
Miasto:  Żywiec
Okres realizacji:  od czerwca 2006 r. do grudnia 2007 r.
Budżet projektu:  4.005.618,50 zł. brutto (źrodła: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Środki własne Gminy Żywiec)
Informacje o projekcie
Opis sytuacji przed projektem

Kompleks Starego Zamku i Parku Habsburgów jest jednym z najcenniejszych zabytków naszego regionu. Ostatni raz remontowany był przez Arcyksięcia Karola Stefana Habsburga ok. 1850r. Z uwagi na katastrofalny stan techniczny obiektu, zagrażający bezpieczeństwu mieszkańców i zwiedzających konieczne było przeprowadzenie remontów obiektów stajni cugowej i wozowni, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Zamku. Widoczna była dysproporcja estetyczna pomiędzy zrewitalizowanym Starym Zamkiem a zaniedbanymi oficynami zamkowymi, gdzie mieściła się stajnia i wozownia zamkowa. Zły stan techniczny tych zabudowań zmusił miasto do usunięcia z zamkowego parku koni i ptactwa parkowego, które były nieodłącznym elementem jego tradycji kulturowej. Znacznie obniżyło to atrakcyjność kulturalną obiektu, gdyż przejazdy bryczką po parku połączone ze zwiedzaniem cieszyły się wcześniej ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Rewitalizacja i zagospodarowanie kulturalne oficyn zamkowych było konieczne dla ochrony dziedzictwa kulturowego Żywca i warunkowało pełne wykorzystanie potencjału kulturowego kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów. Skromne powierzchnie wystawiennicze ograniczały możliwość ekspozycji bogatych zbiorów historycznych Muzeum Miejskiego w Żywcu, co utrudniało mieszkańcom i turystom dostęp do dóbr kultury.


Opis projektu

Projekt realizowany był na terenie kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu. Realizacja zadania dotyczyła rewitalizacji i zagospodarowania kulturalnego kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu, swoim zakresem obejmowała budowę nowej stajni na terenie Parku Habsburgów oraz remont i adaptację zabytkowego budynku stajni cugowej i wozowni znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Zamku. Adaptacja oficyn zamkowych pozwoliła na zagospodarowanie dodatkowych 836m2 powierzchni ekspozycji bogatych zbiorów historycznych Muzeum Miejskiego w Żywcu. Po zakończeniu prac remontowych i adaptacyjnych polegających m.in. na robotach remontowo – konserwatorskich i instalacyjnych, budynek stajni cugowej zaadaptowany został
na potrzeby Muzeum Łowiectwa i Powozów w którym wystawione zostały m.in. eksponaty z kolekcji Habsburgów, zaś budynek wozowni zaadaptowany został na potrzeby Izby Regionalnej, w której wystawione zostały eksponaty związane z garncarstwem, tkactwem, kowalstwem, zabawką ludową. Budowa nowej stajni pozwoliła na ponowne wprowadzenie do parku koni i innych zwierząt, które wyprowadzono z parku ze względu zły stan techniczny obiektów oficyn zamkowych. Budynek nowej stajni w którym znajduje się tzw. mini zoo cieszy się ogromnym powodzeniem zwłaszcza wśród najmłodszych zwiedzających. Nastąpił znaczny wzrost liczby osób odwiedzających Muzeum Miejskie w Żywcu.
W wyniku powyższych działań, uatrakcyjniona została oferta kulturalno – turystyczna Miasta Żywiec poprzez wzbogacenie oferty Muzeum Miejskiego o dwie w/w ekspozycje, a w rezultacie o trzy nowe oferty programowe.


Działania społeczne powiązane z projektem

Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju istniejących lub przygotowania nowych wydarzeń kulturalnych. Przyczyniła się bezpośrednio do podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta Żywca.

Galeria zdjęć
brak zdjęć w galerii
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów