Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Projekt:  Rewitalizacja terenu poprzemysłowego- budowa krytej pływalni i układu komunikacyjnego w Mikołowie
Miasto:  Mikołów
Okres realizacji:  wrzesień 2006 – grudzień 2007
Budżet projektu:  10 755 211,42 zł (źrodła: Program Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego, środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu oraz środki własne Gminy Mikołów)
Informacje o projekcie


Opis sytuacji przed realizacja projektu

 

Teren byłej bazy maszyn drogowych o powierzchni ok. 0, 5 ha zlokalizowany w południowo-zachodniej części miasta na terenie usług publicznych pomiędzy ul. Konstytucji 3, Placem Harcerskim a parkiem zieleni miejskiej w Mikołowie. Na obszarze tym znajdowały się garaże, budynki socjalno-warsztatowe ora portiernia, budynek biurowo-warsztatowy i plac z przeznaczeniem do rozbiórki. Własność Gmina Mikołów.

 

Opis projektu

Rewitalizacja polegała na wyburzeniu istniejących dotychczas zabudowań poprzemysłowych, budowie krytej pływalni z zagospodarowaniem przyległego terenu (budowa parkingu i nasadzenie zieleni urządzonej) oraz budowie małego ronda usprawniającego układ komunikacyjny tego fragmentu miasta. W ramach kompleksowej rewitalizacji wykonano następujące prace:

 

-          zagospodarowano teren o powierzchni 0,49 ha

-          wybudowano krytą pływalnię o powierzchni użytkowej 2307 m2

-          zabudowano powierzchnię placu i chodniki dla pieszych o powierzchni 1050 m2

-         oddano do użytku parkingi na 96 stanowisk

-         utworzono teren zielony o łącznej powierzchni 1337 m2

-          przebudowano skrzyżowanie na małe rondo


Powstały obiekt służy rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców Mikołowa oraz okolicznych miejscowości. Zrealizowana inwestycja wpływa bezpośrednio na rozwój fizyczny i poprawę kultury sportowej społeczności, przede wszystkim dzieci i młodzieży szkolnej, korzystających z pływalni w ramach zajęć z wychowania fizycznego. Na uwagę zasługuje fakt bezpośredniego sąsiedztwa dwóch największych ośrodków edukacyjnych Gminy- Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Gimnazjum nr 1. Lokalizacja umożliwia zatem łatwy dostęp do obiektu dzieciom i młodzieży z pobliskich szkół. Istotną sprawą jest także możliwość korzystania przez dzieci niepełnosprawne z zajęć rehabilitacyjnych na basenie. Ponadto teren zrewitalizowany sąsiaduje z zabytkowym Parkiem Planty (nagrodzony w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego w roku 2004). Nowy obiekt w pełni uzupełnia ofertę rekreacyjną Parku, stwarza dodatkowe miejsce do spędzania wolnego czasu, uprawiania sportów, organizowania zawodów, przyczyniając się tym samym do minimalizowania zjawisk patologicznych. Zrealizowana inwestycja uwydatnia cechy Parku, w szczególności jego walory krajobrazowe, zabytkowe i estetyczne. Tworzy przestrzeń publiczną, która zaspokaja potrzeby mieszkańców miasta w dostępie do nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej, podnosząc jakość i komfort ich życia. Zrewitalizowany teren z obiektem krytej pływalni korzystnie wpływa na wizerunek Gminy i jej atrakcyjność.

Zróżnicowanie funkcjonalne tego terenu pozwala utworzyć poprzez rozwój małej przedsiębiorczości nowe miejsca pracy. Realizacja inwestycji wpłynęła na bezpieczeństwo oraz na poprawę układu komunikacyjnego tego fragmentu miasta. Ze względu na bliskie położenie rynku udostępnia dodatkowe miejsca parkingowe zmniejszając tym samym natężenie ruchu w centrum miasta.


Działania związane z projektem


W ramach projektu nie przewidziano działań pro społecznych. Założono jedynie powstanie nowych miejsc pracy w formie usług rekreacyjno-sportowych w pomieszczeniach basenu. Cel ten zrealizowano powstała m.in: kawiarnia i sala fitness.

Galeria zdjęć
Kryta pływalnia w Mikołowie
Kryta pływalnia w Mikołowie
Kryta pływalnia w Mikołowie
Kryta pływalnia w Mikołowie
Kryta pływalnia w Mikołowie
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów