Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Gliwicki Teatr Muzyczny
Projekt:  Termomodernizacja Gliwickiego Teatru Muzycznego
Miasto:  Gliwice
Okres realizacji:  2006 - 2007
Budżet projektu:  ok. 2,71 mln złotych
Informacje o projekcie

Opis sytuacji przed realizacja projektu

 

Budynek Gliwickiego Teatru Muzycznego był szary, gdyż kolory budynku od czasu ostatniego remontu zdążyły już wypłowieć a tynki w wielu miejscach były zniszczone. Wielokrotnie przebudowywany, niestety bez kom­pleksowej koncepcji, dlatego był niejed­nolity pod względem architektonicznym i wyglądał bardzo nieatrakcyjnie.

 

Opis projektu

 

Na 2006 rok zaplanowano termomodernizację budynku Gliwickiego Teatru Muzycznego, która była inwestycją proekologiczną, polegającą przede wszystkim na dociepleniu budynku i gruntownym usprawnieniu systemu grzewczego. Umożliwiła ona ogranicze­nie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Przewidziano modernizację stacji wymiennikowi ciepła i wymianę wewnętrznej in­stalacji centralnego ogrzewania. Zaplanowano także ocieplenie wszystkich zewnętrznych ścian i wymianę okien, dzięki czemu zaoszczędza się na opłatach za dostawę ciepła. Poza walorem ekonomicznym, dzięki przebudowie elewacji uzyskano również efekt estetyczny. Modernizacja tej ważnej instytu­cji kulturalnej nadała jej reprezentacyjnego wyglądu. Budynek zyskał no­wy wystrój architektoniczny i kolorystkę. Najbardziej istotne dla wizerunku obiektu miały zmiany dotyczące elewacji wschodniej przy ulicy Nowy Świat. Odpowiedni kształt plastyczny zapewniły m.in. dekoracyjne podziały poziome, nowe okna i balustrady balkonów, a także zewnętrzne elementy dekoracyjne. W jed­nym ze szczytowych narożników pojawiła się ażurowa kopuła. Jej dodanie miało uzasadnienie historyczne – przedwojenny bu­dynek ozdabiała wieża zwieńczona właśnie kopułą z latarnią. Całość dopełniła ozdobna stalowa konstrukcja nad wejściem głównym do teatru, która jest wykorzystywana do zamiesz­czania reklam spektakli.

Na 2007 rok zaplanowano wymianę instala­cji elektrycznej i teleinformatycznej oraz budowę nowej stolarni. Przewidziano również montaż systemu monitoringu zewnętrznego, a także oświetlenia budynku. Sprawiło ono, że siedziba GTM prezentuje się jeszcze bardziej efektownie.

Galeria zdjęć
Gliwicki Teatr Muzyczny - wizualizacja
Gliwicki Teatr Muzyczny
Gliwicki Teatr Muzyczny
Gliwicki Teatr Muzyczny
Gliwicki Teatr Muzyczny
Gliwicki Teatr Muzyczny
Gliwicki Teatr Muzyczny
Gliwicki Teatr Muzyczny
Gliwicki Teatr Muzyczny
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów