Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Park Tradycji
Projekt:  Budowa Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa
Miasto:  Siemianowice Śląskie
Okres realizacji:  Projekt planowany do relizacji (I etap: styczeń 2009 – czerwiec 2011)
Informacje o projekcie

Opis sytuacji przed realizacja projektu

 

Zmieniająca się sytuacją miasta oraz likwidacja filarowych przedsiębiorstw doprowadziły do zaniedbania i degradacji części terenów przemysłowych. Aby przywrócić i zagospodarować  te tereny Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru byłej Kopalni „Michał”  w Siemianowicach Śląskich. Obecnie teren byłej Kopalni „Michał” jest zdegradowany. Znajdują się na nim zdewastowane i niszczejące obiekty przemysłowe. Teren Kopalni jest rewitalizowany.

 

Opis projektu

 

Jednym z ważniejszych celów przekształcającego się  wizerunku miasta, z miasta węgla i stali w miasto sportu i rekreacji, zachowując  przy tym swoją historię oraz genezę,  jest projekt budowy Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa w Siemianowicach Śląskich. Obszar przeznaczony pod inwestycję to tereny dawnej Kopalni Michał dzisiaj tereny zdegradowane na których znajdują się obiekty poprzemysłowe częściowo zdewastowane o historycznym znaczeniu.

 

Są to przede wszystkim:

-         komin przemysłowy kotłowni KWK ”Michał” Rejon II,

-         budynek maszyny wyciągowej szybu „wschodni”, 

-         budynek maszyny wyciągowej szybu „Krystyn”,

-         wieża wyciągowa szybu „Krystyn”

-         łaźnia

 

 W związku z tym zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obiekty te będą adaptowane bez zmiany ich formy zewnętrznej i charakterystycznych parametrów. Zmianie natomiast podlegać będzie wnętrze obiektu z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej o wiodącej funkcji ekspozycyjno - audytorynej. Wyznaczenie strefy ochrony konserwatorskiej ma na celu ochronę, utrzymanie, zachowanie i wzbogacenie najbardziej wartościowych elementów zabytków, kulturowych i krajobrazowych.

 

Park będzie obejmował tereny o łącznej powierzchni 29 244,2 m² , na których będą wykonane następujące roboty: utwardzenie terenu, budowa siei dróg i ulic, budowa stanowisk postojowych, zagospodarowanie terenów zielonych, budowa placu zabaw, placu sportów, placów rekreacyjnych oraz budowa miejsca ekspozycyjnego.
W przyszłości przewiduje się połączenie  Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa
z istniejącym Parkiem „Górnik” oraz z Kompleksem Sportowym „Michał”.

Galeria zdjęć
Park Tradycji Górnictwa i Hutnictwa - wizualizacja
Park Tradycji Górnictwa i Hutnictwa - wizualizacja
Park Tradycji Górnictwa i Hutnictwa - wizualizacja
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów