Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Rynek w Siewierzu
Projekt:  Przebudowa płyty Rynku w Siewierzu
Miasto:  Siewierz
Okres realizacji:  30 października 2008 r. – 31 grudnia 2009 r.
Budżet projektu:  5 958 299,26 zł (źrodła: Budżet Gminy, ew. RPO Województwa Śląskiego)
Informacje o projekcie

Opis sytuacji przed projektem

 

Dotychczasowy obszar centrum miasta był zdegradowany, do czego przyczynia się bardzo niekorzystny wewnętrzny układ komunikacyjny miasta, tj. brak obwodnicy Siewierza i przebieg po przekątnej Rynku drogi krajowej nr 78 o znacznym nasileniu ruchu samochodowego, w tym ciężarowego. Jezdnia, chodniki i krawężniki cechowały się znacznym zużyciem technicznym, tworząc niekorzystny wizerunek omawianego obszaru. Nieuporządkowania zieleń, w tym drzewa tworzyły „zagajnik” dla bezdomnych, będąc miejscem sprzyjającym przejawianiu się negatywnych zjawisk społecznych: alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości.

 

Opis projektu


Realizowane przedsięwzięcie ma na celu rewitalizację zdegradowanego centrum miasta, przywrócenie mu dawnego wyglądu i pełnej funkcjonalności. Projekt zakłada wymianę nawierzchni rynku z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów granitowych, wyeksponowanie reliktów dawnego Ratusza, budowę fontanny, wykonanie stylowych elementów małej architektury, zagospodarowanie zieleni oraz przebudowę infrastruktury technicznej.  Zaznaczenie pochodzącego z XVI wieku Ratusza polegać będzie na rekonstrukcji rzutu murów i ich nadbudowaniu do poziomu płyty Rynku. Rzeźba zdobiąca fontannę będzie przedstawiała dwie siewierskie panny w tańcu, nawiązując tym samym do znanej ludowej piosenki „Od Siewierza jechał wóz”. Budowa południowej obwodnicy Siewierza, która powinna być zrealizowana do końca 2010 r. przeniesie zdecydowaną część ruchu samochodowego poza miasto. Realizacja projektu będzie miała wpływ na wzbogacenie i podniesienie jakości oferty społecznej, kulturalnej i turystycznej miasta i gminy. Po wykonaniu przebudowy Rynek stanie się najważniejszą i reprezentacyjną przestrzenia publiczną miasta, miejscem integracji mieszkańców oraz organizowania imprez kulturalnych przyczyniających się do promocji historii i tradycji Siewierza oraz całego Zagłębia Dąbrowskiego. Wykorzystując infrastrukturę powstałą w wyniku realizacji projektu Gmina Siewierz wprowadzi zróżnicowaną ofertę skierowaną do mieszkańców oraz turystów. Oferta ta będzie sprzyjać urozmaiceniu zagospodarowania czasu wolnego, przekładając się na podniesienie atrakcyjności regionu, jako miejsca pracy i życia.

 

Powyższy projekt stanowi pierwszy etap przebudowy Rynku. Docelowo planuje się likwidację drogi biegnącej po przekątnej Rynku, co możliwe będzie po zakończeniu prac związanych z budową południowej obwodnicy Siewierza. Ponadto, w drugim etapie planuje się rekonstrukcję zadaszonej studni z odzwierciedleniem jej historycznego wyglądu.

Galeria zdjęć
Rynek w Siewierzu - przed realizacją projektu
Rynek w Siewierzu - przed realizacją projektu
Rynek w Siewierzu - przed realizacją projektu
Rynek w Siewierzu - przed realizacją projektu
Rynek - badania archeologiczne
Rynek - badania archeologiczne
Fundamenty przyszłej fontanny
Fundamenty przyszłej fontanny
Przebudowa Rynku w Siewierzu
Przebudowa Rynku w Siewierzu
Przebudowa Rynku w Siewierzu
Przebudowa Rynku w Siewierzu
Rynek w Siewierzu - wizualizacja
Rynek w Siewierzu - wizualizacja
Rynek w Siewierzu - wizualizacja
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów