Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Rynek w Bytomiu
Projekt:  Rewitalizacja Rynku w Bytomiu
Miasto:  Bytom
Okres realizacji:  1997 r. –2006 r.
Budżet projektu:  18 mln PLN (źródła: Budżet gminy, w tym obligacje gminne, Fundusz dla Śląska)
Informacje o projekcie
Opis sytuacji przed realizacją projektu:

Obszar Rynku wraz z dobiegającymi do niego ulicami objęty jest ochroną konserwatorską i wpisany do rejestru zabytków. Otoczony jest budynkami
w zwartej zabudowie, w większości o konstrukcji murowanej z cegły. Budynki te wykazywały znaczny stopień zużycia i były w stanie technicznym wymagającym remontu i modernizacji. W otaczającej Rynek zabudowie obrzeżnej zlokalizowane są placówki handlowe, sam obszar Rynku jest silnie uzbrojony, szczególne zagęszczenie sieci występuje wzdłuż zabudowy. Przez Rynek przebiegały lokalne ciągi uliczne, przy czym w obrębie placu nawierzchnie istniejących ulic i ich skrzyżowania były zdeformowane,
a chodniki wykonane z płytek betonowych o różnych gabarytach były popękane i również zdeformowane. Nawierzchnie dróg otaczających Rynek wykonane były z kostki granitowej częściowo przykrytej asfaltobetonem.
W wyniku prac archeologicznych prowadzonych przez naukowców
z Uniwersytetu Łódzkiego w obrębie płyty Rynku odkryte zostały mury renesansowych piwnic, które ze względu na znaczenie naukowe oraz wartość dla dziedzictwa kulturowego zostały zabezpieczone.

Opis Projektu:

Rewitalizacja Rynku obejmowała zarówno obszar płyty ograniczony istniejącą zabudową, jak i otaczające Rynek budynki. Miejsce to wymagało, by każdy nowy element pojawiający się w przestrzeni publicznej, był głęboko osadzony w kontekście posiadanej zabudowy i historycznego układu. Celem projektu było stworzenie takiej przestrzeni publicznej, która odpowiadając na wyzwania stawiane przez kontekst miejsca, byłaby równocześnie odpowiedzią na współczesne potrzeby mieszkańców Bytomia. W chwili obecnej jest to nowoczesny plac miejski, dający mieszkańcom przestrzeń, która poprzez swoje ukształtowanie sprzyja różnorodnym aktywnościom czy niewielkim wydarzeniom kulturalnym. Jest miejscem relaksu, odpoczynku dla mieszkańców, ale i dla turystów zwiedzających Bytom. W trakcie przebudowy płyty Rynku zachowany został ortogonalny podział placu na strefę funkcjonalną, strefę komercyjną łączącą w sobie elementy handlowo-usługowe oraz pas środkowy, najbardziej statyczną cześć placu podkreśloną systemem oświetleń. Za najważniejszą wytyczną projektową przyjęto uzyskanie odczucia jednoprzestrzenności podczas przebywania w obrębie Rynku pomimo jego trójpodziału funkcjonalnego. W ramach projektu wykonano kompleksową przebudowę sieci mediów przebiegających przez Rynek, a także przebudowę nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych wokół płyty. W środkowej części płyty Rynku wykonano fontannę ze zmiennymi kompozycjami figur wodnych oraz zadbano o oświetlenie przestrzeni zapewniając oświetlenie podstawowe, oświetlenie fontanny, drzew oraz oświetlenie punktowe płyty. Wyeksponowana została średniowieczna studnia, odkryta w części wschodniej płyty oraz ukazano zarysy pierwotnego Rynku i ratusza na nawierzchni płyty, a także wykonano tablicę pamiątkową. W dwóch zespołach posadzono drzewa - w części południowo-zachodniej platany klonolistne, a w części południowo-wschodniej klony pospolite.
Przeprowadzono gruntowną modernizację budynków otaczających Rynek. Wykonano kompleksowe prace elewacyjne oraz konstrukcyjne, w tym usuwanie szkód górniczych, a także kompleksowe prace dekarsko-blacharskie i instalacyjne oraz docieplenie fragmentów budynków. Nie tylko unowocześniono istniejącą infrastrukturę, ale także zaadaptowano część poddaszy na atrakcyjne powierzchnie użytkowe. Większość prac była prowadzona w uzgodnieniu ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Działania społeczne związane z projektem:

Rynek w Bytomiu jest unikalnym przykładem zabudowy miejskiej
i reprezentuje myśl urbanistyczną rozwijaną w Europie do początków XX w. Celem projektu było zachowanie historycznej wartości miejsca przy jednoczesnym przystosowaniu go do funkcji współczesnej.
Stworzono przestrzeń przyjazną użytkownikom, będącą miejscem relaksu
i spotkań mieszkańców, a jednocześnie, dzięki powstaniu w zmodernizowanej przestrzeni lokali użytkowych i gastronomicznych, stworzone zostały nowe miejsca pracy.

Galeria zdjęć
Rynek w Bytomiu po rewitalizacji
Rynek z lotu ptaka
Kamienice przy Rynku 6 i 7
Kamienica przy Rynku 14
Kamienice przy Rynku 19, 20 i 21
Kamienica przy Rynku 26
Kamienica przy Rynku 21
Płyta Rynku – widok na rzeźbę „Śpiącego Lwa”
Kamienica przy Rynku 20
Kamienica przy Rynku 19
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów