Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Termomodernizacja LO I i LO II
Projekt:  Termomodernizacja LO nr I i LO nr II
Miasto:  Siemianowice Śląskie
Okres realizacji:  projekt planowany do realizacji na lata 2009 - 2010
Informacje o projekcie

Opis sytuacji przed realizacja projektu

 


Problem siemianowickich liceów jest zły stan techniczny. Do najistotniejszych problemów należy przestarzała instalacja cieplna (pochodząca z ub. wieku) powodująca nie tylko znaczne zagrożenie dla zapewnienia ciągłości prawidłowego funkcjonowania placówek ze względu na ryzyko awarii, ale również niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Poprzez niską sprawność spalania oraz duży stopień emisji zanieczyszczeń  funcjonowanie obiektów negatywnie wpływa na otoczenie. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono  znaczne obciążenie pobliskich osiedli emitowanymi gazami.

 

Drugim oprócz  instalacji cieplnej problemem jest stara , zniszczona stolarka okienna w  przedmiotowych budynkach. Fakt ten ma  swoje negatywne konsekwencje w postaci strat ciepła, ale równie istotnym jest bezpieczeństwo użytkowania budynku (przy otwieraniu, zamykaniu podczas wietrzenia pomieszczeń). Warto podkreślić również negatywne oddziaływanie na zdrowie bezpośrednich użytkowników
tj. młodzieży oraz grona pedagogicznego niewłaściwego stanu zarówno okien oraz całych przegród pionowych (ścian, drzwi) i poziomych (dachy).

 

Opis projektu


 

W ramach realizacji projektu zakładane są następujące produkty:1. wymienione zostaną 2 niskosprawne i nieekologiczne źródła ciepła na wysokosprawne, nieuciążliwe dla środowiska naturalnego. 2. zmniejszona zostanie moc cieplna niezbędna do ogrzania pomieszczeń przedmiotowych budynków- oszczędności zostaną szczegółowo określone w wyniku przeprowadzonego audytu energetycznego oraz przyjętej technologii ocieplenia przegród budynków, 3. termomodernizacji poddana  zostanie łączna kubatura 26 499m3 ( I L.O 12 885m3 + II L.O. 13614m3) Zakładanym rezultatem projektu jest przede wszystkim zmniejszenie emisji do atmosfery  związków siarki (SO2) , związków azotu ( NOx) , węgla  ( CO2) i pyłów w tym pyłu zawieszonego. Zakładana jest likwidacja 2 źródeł niskiej emisji. Poprawi się estetyka w otoczeniu termomodernizowanych (dzięki realizacji projektu) obiektów użyteczności publicznej, polepszone zostaną warunki do nauki i pracy przebywających w budynku szkół uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników.


Dzięki projektowi:

- zwiększy się ochrona cieplna budynków,

- poprawi się stan wentylacji termodernizowanych budynków,

- zwiększy się oszczędność zapotrzebowania ciepła ( szczegółowo określi to wybrane rozwiązania techniczne).

 

Zakładanym rezultatem projektu będzie   również wzrost komfortu życia społeczności lokalnej oraz poprawa stanu środowiska naturalnego.

Galeria zdjęć
brak zdjęć w galerii
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów