Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Adaptacja - budynek Politechniki
Projekt:  Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
Miasto:  Zabrze
Okres realizacji:  2007 r. - 2011 r.
Budżet projektu:  13 171 940,93 pln (dofinansowanie: 9 734 296,95 PLN)
Informacje o projekcie

1. Opis sytuacji przed realizacją projektu:

Przedmiotowe obiekty projektu, to dawne budynki Wojskowej Komendy Uzupełnień, jednostki wojskowej położonej w rejonie ul. Roosevelta i ul. Reymonta w Zabrzu.

2. Opis projektu:

Obiekty kompleksu powojskowego przeznaczono na potrzeby kampusu Politechniki Śląskiej. Celem adaptacji pomieszczeń do nowej edukacyjno- dydaktycznej funkcji, zaprojektowano przebudowę i remont budynków. Realizacja projektu była współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO województwa śląskiego 2007-2013. Projekt realizowany był z priorytetu VIII - Infrastruktura edukacyjna, działanie: 1-Infrastruktura szkolnictwa wyższego. Projekt został uwzględniony w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2007-2015.

W wyniku prac rewitalizacyjnych, dostosowano obiekty do nowych standardów użytkowych, w tym ewakuacyjnych, wymagań energooszczędności i potrzeb osób niepełnosprawnych. Wymieniono instalacje: sanitarną, deszczową, wentylacji, elektryczną oraz sieci teletechnicznej i komputerowej. Od południa dobudowano dodatkowo przeszkloną galerię komunikacyjną z klatką ewakuacyjną, a w poziomie parteru na osi galerii łącznik pomiędzy budynkami kompleksu. Od północy, ze względu na uciążliwe sąsiedztwo ulicy Roosevelta zamontowano szklaną ścianę osłonową, stanowiącą oddzielenie akustyczne od ulicy. Obecnie w budynkach znajdują się nowoczesne pomieszczenia seminaryjne, laboratoria komputerowe i nowe zaplecze sanitarno-gospodarcze. Zrealizowany projekt, to także zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynków- powstały drogi wewnętrzne, chodniki i parking. Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej WKU w Zabrzu na potrzeby Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu w kategorii zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej zdobyła wyróżnienie Marszałka w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2012.

3. Działania społeczne związane z projektem

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy dostępności edukacji na poziomie uczelni wyższych w układzie lokalnym i regionalnym, a także do wzrostu i rozwoju dydaktyki w Zabrzu. Przedsięwzięcie uwzględniło nie tylko spełnienie norm unijnych i krajowych, ale także osiągnięcie efektów ekologicznych i społecznych. Przekształcony obszar służy różnym grupom społecznym, w tym także starszym osobom, które w obiektach mogą uczestniczyć w zorganizowanych wykładach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Obecnie powojskowe niegdyś nieatrakcyjne gospodarczo tereny, dzięki ukierunkowaniu rewitalizacji na zmianę użytkowania, stanowią ważny element rozwoju lokalnego.

Galeria zdjęć
Budynek w trakcie adaptacji
Obiekty po remoncie
Obiekty po remoncie
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów