Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Projekt:  Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków dla potrzeb Filharmonii Zabrzańskiej
Miasto:  Zabrze
Okres realizacji:  2007 r. - 2013 r.
Budżet projektu:  8 049 987,63 pln (dofinansowanie: 5 798 497,94)
Informacje o projekcie

1. Opis sytuacji przed realizacją projektu:

Obiekt projektu, to budynek po dawnej bibliotece Donnersmarcków. Budynek biblioteki, wzniesiono w 1911 roku. Jego główną część zajmowała wielka sala z górnym świetlikiem. Szafy z książkami ustawione były pod ścianami i na galerii, a pośrodku stały stoły czytelni. W chwili otwarcia zbiory biblioteki liczyły 14 027 tomów, większość stanowiła literatura piękna, a także pokaźny księgozbiór literatury naukowej. Budynek ze względu na wartość historyczną został wpisany do gminnej ewidencji zabytków i objęty ścisłą strefą ochrony konserwatorskiej. Przed realizacją projektu obiekt przez pewien czas był nieużytkowany.

2. Opis projektu:

Projekt polegał na remoncie i adaptacji zabytkowego budynku dawnej biblioteki Donnersmarcków na potrzeby Filharmonii Zabrzańskiej. Obiekt znajduje się w obszarze tzw. Kwartału Sztuki- priorytetowym zadaniu rewitalizacji LPROM Miasta Zabrze. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 i realizowany w zakresie Priorytetu IV Kultura Działanie 4.1 Infrastruktura kultury. W 2011 r. Miasto Zabrze zostało finalistą jubileuszowej XV Edycji Ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 2010” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego za Modernizację i Adaptację Budynku Biblioteki Donnersmarcków na potrzeby Filharmonii Zabrzańskiej.

3. Działania społeczne związane z projektem

Realizacja inwestycji miała duże znaczenie dla poprawy warunków funkcjonowania Filharmonii Zabrzańskiej- instytucji z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która wcześniej działała w obiekcie niespełniającym potrzeby rozwijającej się instytucji. Użytkownicy i melomani muzyki klasycznej zyskali nowy obiekt, który dzisiaj spełnia wiele oczekiwań. Obecnie wyremontowany, zaadaptowany i dobrze wyposażony budynek pełni oprócz głównej funkcji siedziby filharmonii z salą koncertową, także rolę edukacyjną. Filharmonia prowadzi koncerty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W sali filharmonii najmłodszym słuchaczom podczas koncertów edukacyjnych prezentowane są utwory pod wspólnym tytułem "Wielkie przeboje wielkiego ekranu". Orkiestra filharmonii pod kierownictwem szefa Sławomira Chrzanowskiego prezentuje m.in. suity z filmów: "Władca pierścieni", "Przeminęło z wiatrem", "Spiderman", "Król lew", a także z musicali: " Miss Saigon" i "West side story". W Zabrzu dzięki zrealizowanemu projektowi publiczność ma szansę na wiele wspaniałych przeżyć artystycznych, chwil wzruszenia, czasem osobistej refleksji. Dzięki kulturotwórczemu oddziaływaniu Filharmonii Zabrzańskiej, na koncerty przychodzi coraz więcej zabrzańskich rodzin, które zostały połączone dzięki wspólnemu zamiłowaniu do Muzyki.

Galeria zdjęć
Stab obiektu przed remontem
Stan obiektu przed remontem
Sala koncertowa
Obiekt Filharmonii po remoncie
Wyróżnienie Modernizacja roku 2010
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów