Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Projekt:  Ochrona dziedzictwa kulturowego Żywca – płaszczyzną rozwoju współpracy pomiędzy Żywiecką Biblioteką Samorządową i Kysucką Kniznicą w Cadcy
Miasto:  Żywiec
Okres realizacji:  od stycznia 2006 r. do lutego 2008 r.
Budżet projektu:  2 439 432,75 zł brutto (źrodła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIA Polska – Słowacja Środki własne Gminy Żywiec)
Informacje o projekcie

Opis sytuacji przed projektem

 

Przed realizacją projektu  występowały bariery rozwoju współpracy Wnioskodawcy – Gminy Żywiec i Partnera – Kysuckiej Kniżnicy z Cadcy. Z uwagi na bardzo złe warunki lokalowe w Żywieckiej Bibliotece Samorządowej, nie była możliwa pełna realizacja zawartej w 2000 r. umowy o współpracy z Kysucką Kniżnicą w Cadcy. Jednocześnie istniała potrzeba rewitalizacji XVIII-wiecznego budynku tzw. Siejby, zlokalizowanego w Strefie Ochrony Konserwatorskiej, w Żywcu przy ul. Kościuszki 5, stanowiącego unikalny element dziedzictwa kulturowego Żywca, który powinien być wykorzystany na cele edukacyjno-kulturalne.

 

Opis projektu

 

Projekt obejmował  rewitalizację zabytkowego budynku tzw. Siejby, przeniesienie tam żywieckiej biblioteki i prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na temat Słowacji i Polski, skierowanych do mieszkańców pogranicza: rozszerzenie księgozbioru w Dziale Książki Słowackiej żywieckiej biblioteki, organizowanie lekcji bibliotecznych o Słowacji, utworzenie Punktu Informacji o Słowacji, szkolenie informacyjne na temat Słowacji oraz intensyfikację wymiany pomiędzy obiema bibliotekami informacji o ciekawych wydarzeniach artystycznych, kulturalnych, imprezach turystycznych

 


Działania społeczne powiązane z projektem

 

Rezultatem projektu było rozszerzenie współpracy w obszarze edukacji wielokulturowej i ochrona unikalnych zasobów kulturowych regionu. Rezultatem było też zachowanie tożsamości lokalnej regionu przygranicznego, dzięki rewitalizacji zabytkowej Siejby, intensyfikacja kontaktów pomiędzy Żywiecką Biblioteką Samorządową i Kysucką Kniznicą w Cadcy i wzmocnienie potencjału kulturowo-turystycznego Żywca.

Transgraniczne oddziaływania: zwiększenie dostępności mieszkańców Żywiecczyzny do publikacji słowackich oraz do informacji o Słowacji w bibliotece i na stronie internetowej, poprawa dostępności informacji o Polsce i o potencjale kulturalno-turystycznym Żywiecczyzny dla mieszkańców Kysuc, poprawa przepływu informacji pomiędzy Polską i Słowacją o imprezach kulturalnych i turystycznych, lepsze przygotowanie pracowników obu bibliotek do informowania o potencjale turystycznym polsko-słowackiego pogranicza, utrwalanie tożsamości lokalnej oraz dziedzictwa kulturowego terenu polsko-słowackiego pogranicza dla przyszłych pokoleń.  

Galeria zdjęć
brak zdjęć w galerii
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów