Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Projekt:  Przebudowa i remont budynków Pawilonu Wystawowego B i Muzeum Kopalnictwa. Park Staszica, ul. 7 Kamienic, Częstochowa
Miasto:  Częstochowa
Okres realizacji:  2005 - 2007 r.
Budżet projektu:  3234308,32 zł
Informacje o projekcie
Opis sytuacji przed realizacją projektu:

Budynek Pawilonu B zbudowany został około 1908r według projektu Konstantego Jakimowicza jako tzw. spichlerz polski na Wystawę Przemysłowo-Rolniczą. Budynek zaprojektowany został w konwencji modernistycznej z elementami neobaroku, na rzucie dwóch prostokątów, jako obiekt parterowy z częścią piętra w postaci antresoli, z poddaszem nieużytkowym, nakryty dachem trzyspadowym z fasadą wejściową zamkniętą neobarokową attyką.
W drugiej połowie XX wieku w budynku dokonano remontu, w wyniku którego został on otynkowany tynkiem cementowo-wapiennym oraz zostało wymienione poszycie dachu z ceramicznego na blachę ocynkowaną, zdemontowano również dachówki z attyki wejściowej zastępując je obróbkami blacharskimi.
Budynek Muzeum Kopalnictwa wybudowany został jako replika kopalni rud żelaza. W podziemiach znajdują się dwa korytarze podłużne północny i południowy oraz dwa korytarze poprzeczne, wschodni i zachodni.
Pomiędzy korytarzami znajduje się replika wyrobiska ścianowego z urządzeniem załadowującym urobek na taśmociąg; sala ekspozycyjna duża, w której wystawiane są akcesoria urządzeń i narzędzi górniczych; sala ekspozycyjna mała, w której znajduje się replika stacji pomp; replika filaru eksploatacyjnego z XIX wieku; atrapa rozdzielni elektrycznej kopalni oraz winda górnicza.
W korytarzach na posadzce ułożono tory na pokładach drewnianych obsypanych żwirem. Na torach ustawione są wagoniki i lokomotywy kolejki podziemnej.
Budynki zlokalizowane są na terenie Parków Podjasnogórskich uznanych za pomnik historii i znajdują się pod szczególną ochroną konserwatorską.
Ponadto obiekty te wchodzą w skład Układu urbanistycznego miasta Częstochowy A/39/76, który obejmuje dawne założenia miejskie starej Częstochowy i Częstochówki w granicach wyznaczających historyczny układ urbanistyczny – z uwagi na jego znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego dla wartości naukowej i historycznej.

Opis projektu:

Przedmiotem inwestycji była przebudowa i remont budynku Pawilonu Wystawowego B z przeznaczeniem na funkcje muzealno-administracyjne oraz odtworzenie podziemnej repliki kopalni rud pokazującej osiągnięcia górnictwa na terenie częstochowskim, eksponaty narzędzi i urządzeń górniczych.
A. Pawilon Wystawowy B:
- przeprowadzono remont i konserwację murów z kamienia wraz z wykonaniem drenażu izolacją poziomą przez iniekcję izolacji poziomej oraz ocieplenie murów od wewnątrz folią bąbelkową z aluminium,
- wykonano remont i konserwację stropów istniejących i więźby dachowej, zmieniono pokrycie dachu z blachy ocynkowanej na dachówkę,
- przebudowano schody klatki schodowej na I piętro wraz z minowaniem murów zewnętrznych i wzmocnieniem murów oporowych,
- przebudowano część wejściową z nowymi stropami i pomieszczeniami administracyjnymi, socjalnymi i technicznymi,
- wykonano nowe okna drewniane i drzwi z kratami kutymi,
- odtworzono detale architektoniczne oraz bonie,
- wykonano instalację elektryczno-energetyczną i oświetleniową,
- wykonano instalację c.o., grzejniki oraz ogrzewanie podłogowe,
- wykonano kotłownię z przyłączem na gaz ziemny,
- wykonano instalację wentylacji mechanicznej z wentylatornią oraz nawiewem ciepłego powietrza z rekuperacją i nawilżaniem,
- wykonano instalację teletechniczną, komputerową, automatyczną sygnalizację pożaru oraz napadu i włamania.
B. Budynek Muzeum Kopalnictwa:
- remont istniejących pomieszczeń polegający na tynkowaniu, malowaniu, wykonaniu posadzek i wymianie klińca i podkładów torowych oraz udostępnienie części kopalni dla osób niepełnosprawnych,
- odtworzenie wystroju repliki kopalni w korytarzu południowym i klatce schodowej, wyrobisku ściennym tzw. filarze eksploatacyjnym,
- wykonano instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej,
- wykonano instalację automatycznej sygnalizacji pożaru, włamania i napadu.
W części naziemnej:
- wykonano nową obudowę wejścia dla osób niepełnosprawnych i wyjścia ewakuacyjnego (żelbetowa pokrywa dachem odwróconym tzw. Zielonym),
- wykonano odwodnienie terenu polegające na odpowiednim wyprofilowaniu terenu oraz wykonaniu drenażu i opaski odwodnienia liniowego,
- remont płyty stropowej, murów zewnętrznych i wewnętrznych oraz wykonano izolację paroszczelną i przeciwwilgociową i termiczną,
- położono nową nawierzchnię z kostki granitowej, bazaltowej i płyt granitowych na stropie, na terenie przyległych alejek remontowanych i projektowanych oraz schodach terenowych,
- zamontowano oświetlenie zewnętrzne – latarnie,
- wykonano elementy małej architektury – ławki, donice, pergole,
- urządzono teren – polegało to na niwelacji, obsadzeniu krzewami oraz zasianiu trawy.

Działania społeczne związane z projektem:

Eksponaty zgromadzone w kopalni rud żelaza przedstawiają dalszą i bliższą historię górnictwa rud żelaza w okręgu. Pierwsza część wystawy przedstawia minerały. W gablotach pokazano rudy żelaza w różnych występujących w kraju odmianach i formach. Podziwiać również można skamieniałe stworzenia morskie okresu jurajskiego.
Część ekspozycji przedstawiająca transport pionowy rozpoczyna się tuż za figurą św. Barbary, patronki górników. Natomiast na torowisku kopalni ustawiono ekspozycje transportu poziomego. Kolejny fragment wystawy ukazuje drążenie chodnika udostępniającego złoża i pracę w wyrobisku ścianowym.

Galeria zdjęć
Muzeum Kopalnictwa
Muzeum Kopalnictwa
Muzeum Kopalnictwa
Muzeum Kopalnictwa
Pawilon B
Pawilon B
Pawilon B
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów