Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Projekt:  Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Miasto:  Zabrze
Okres realizacji:  2007 r. - 2009 r.
Budżet projektu:  2 575 473,02 pln (dofinansowanie: 2 074 169,44)
Informacje o projekcie

1. Opis sytuacji przed realizacją projektu:

Budynek Teatru Nowego to dawne kasyno Huty Donnersmarcka. Teatr Nowy w Zabrzu został założony w 1959 roku. Od początku istnienia odgrywał znaczącą funkcję kulturotwórczą i edukacyjną. W zabrzańskim Teatrze Nowym pracowało (lub z nim współpracowało) wielu najlepszych aktorów scen śląskich, uhonorowanych Złotymi i Srebrnymi Maskami - regionalną nagrodą przyznawaną najwybitniejszym twórcom teatralnym. Byli wśród nich m.in.: Hanna Boratyńska (1975 i 1976 - Srebrna Maska), Wincenty Grabarczyk (1980, 1995 - Złota Maska), Mieczysław Całka (1987 - Złota Maska), Andrzej Lipski (1988, 1991, 1995, - Złota Maska), Wojciech Leśniak (1988 – Złota Maska), Zbigniew Stryj (1998 - Złota Maska) . Z upływem czasu i użytkowaniem warunki techniczne świadczonych usług wymagały modernizacji i adaptacji do nowych standardów i potrzeb lokalnej społeczności.

2. Opis projektu:

W zabytkowym obiekcie Teatru Nowego im. Gustawa Morcinka przy placu Teatralnym 1 w ramach obszaru rewitalizacji tzw. „Kwartału Sztuki” LPROM Miasta Zabrze zrealizowano projekt przebudowy sceny i widowni. W ramach projektu przeprowadzono prace remontowo-budowlane oraz konserwatorskie. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 i realizowany w zakresie Priorytetu IV Kultura Działanie 4.1 Infrastruktura kultury.

3. Działania społeczne związane z projektem:

Realizacja projektu przyczyniła się do uatrakcyjnienia oferty kulturalnej Teatru Nowego oraz zwiększenia ilości organizowanych spektakli i imprez kulturalnych. Polepszone bezpieczeństwo użytkowania i nowe warunki techniczne wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych stworzyły nowe możliwości do świadczenia usług i powiększenia liczby uczestników o grono nowych osób. Liczba osób korzystających ze zmodernizowanej bazy kulturalnej, to ponad 33 tys. osób.

Teatr do dnia dzisiejszego przygotował ponad 220 premier, w tym premiery autorów śląskich (m.in. Albina Siekierskiego, Stanisława Bieniasza, Stanisława Piskora). Były wśród nich prawdziwe " hity frekwencyjne", które osiągały, przy pełnej widowni, rekordowe liczby przedstawień: "Na szkle malowane", "Dziś do ciebie przyjść nie mogę", "Wesele na Górnym Śląsku" i inne. Istotnym wydarzeniem w corocznym repertuarze jest organizowany od 2000 r. Ogólnopolski Festiwal Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona”.

Dzięki dostosowaniu do nowych standardów lokalna społeczność i z poza regionu może skorzystać z bogatej oferty kulturalnej, w tym spektakli konkursowych prezentowanych przez najlepsze zespoły teatralne. Społeczności regionu śląskiego (i nie tylko) przybliża się najciekawsze realizacje zarówno polskich jak i zagranicznych twórców. Realizacje te spełniają postulat tzw. "lustra rzeczywistości" czyli ukazują człowieka w szerokim kontekście socjologicznym, obyczajowym, społecznym i politycznym. Społeczność lokalna bardzo często może odczuć kulturotwórczą rolę zabrzańskiego teatru. Pracownicy teatru angażują się w wiele organizowanych inicjatyw w mieście, współuczestniczą w happeningach organizowanych przez Miasto Zabrze i Miejski Ośrodek Kultury, w tym np. w ” Kwartale Sztuki „ podczas wydarzenia „Zabrze dla Przyszłości!” i tematu: ” Jakość życia w mieście, a odpowiedzialność w aspekcie krajobrazu i dziedzictwa kulturowego. Rewitalizacja przestrzeni miasta w latach 2007-2013r.” W ramach swojej wieloletniej działalności Teatr m.in. współpracuje z młodzieżą - udostępniając przestrzeń teatralną i udzielając wsparcia instruktorom zespołów młodzieżowych. W tym zakresie zaplanowano dyskusje panelowe poświęcone współczesnej dramaturgii, czytanie tekstów wraz z możliwością odtwarzania treści na deskach Teatru Nowego. Wspólna aktywność środowisk na rzecz kultury i edukacji, to także dobry przykład społecznej rewitalizacji- podejmowania działań społecznych na rzecz priorytetów interwencji LPROM Miasta Zabrze.

Galeria zdjęć
Happening w Zabrzu
Wyremontowana sala Teatru Nowego
Widok na elewację frontową Teatru Nowego
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów