Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Starówka Strumieńska
Projekt:  Rewitalizacja Zabytkowej Starówki Strumieńskiej
Miasto:  Strumień
Okres realizacji:  Projekt planowany do realizacji (czerwiec 2011 – lipiec 2013)
Informacje o projekcie

Projekt rewitalizacji zabytkowej Starówki Strumieńskiej przewiduje przebudowę i remont płyty rynku wraz  przyległym terenem w celu poprawy funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznej, jak również walorów zabytkowych rewitalizowanego terenu. W ramach planowanych prac remontowych zostanie wykonana wymiana sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej oraz wymiana sieci energetycznej i oświatlenia. Ponadto powstaną nowe stanowiska parkingowe a także zamontowane zostaną ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz zakupione zostanie wyposażenie nierozerwalnie związane z funkcjonowaniem inwestycji. Rynek oraz przyległe ulice ( ul. Pocztowa, ul. 1 Maja, ul. Londzina) posiadają obecnie nawierzchnię z asfaltobetonu. Zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, nawierzchnia pokryta zostanie kostką granitową o wymiarach 11x11x11, co nawiąże do historycznego charakteru centrum miasta. Planuje się również badanie ruchu na rynku i ulichach wlotowych oraz koncepcję zagospodarowania rynku wraz z koncepcją rozwiązania organizacji ruchu w rejonie rynku i ulic wlotowych. Celem projektu jest także regeneracja i zabudowanie pustych przestrzeni publicznych. Obecnie obszar pod realizację przedsięwzięcia jest nieuporządkowany, a znajdujące się za obiektem ratusza budynki powinny zostać wyburzone. Grunt wykorzystywany zostanie do stworzenia parkingu. Dzięki temu w trakcie organizacji imprez na rynku budowany parking będzie stanowić uzupełnienie miejsc parkingowych. Możliwa stanie się organizacja plenerowych pokazów filmowych i artystycznych jak również zwiększy się liczba nowych ofert programowych w ramach kultury dla większej grupy publiczności na nowej scenie. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów rewitalizacji miasta, jakimi są przede wszystkim ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru rewitalizowanego oraz przeciwdziałanie procesowi materialnej degradacji substancji miejskiej, w szczególności na terenie zabytkowej części miasta. Będzie miała ona także bezpośredni wpływ  na poprawę walorów estetycznych, historycznych i funkcjonalnych strefy chronionego układu urbanistycznego Miasta Strumień, a także  zwiększy atrakcyjność turystyczną.

Galeria zdjęć
brak zdjęć w galerii
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów