Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Konduktorownia
Projekt:  Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku „Konduktorowni PKP” z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej - Galerię Sztuki Współczesnej
Miasto:  Częstochowa
Okres realizacji:  2005 - 2007 r.
Budżet projektu:  1 857 387,23 zł
Informacje o projekcie
Opis sytuacji przed realizacją projektu:

Budynek starej konduktorowni pochodzący z II poł. XIX w. jest pozostałością kompleksu obiektów starego dworca kolei warszawsko-wiedeńskiej, od 1846 r łączącej Częstochowę z Warszawą. Obiekt swoja formą oddawał styl architektury przemysłowej nawiązującej do neogotyku. Po wyburzeniu starego dwora obiekt stał niewykorzystany popadając w ruinę. Projekt odrestaurowania wiązał się z wizją przeznaczenia obiektu poprzemysłowego na galerię sztuki współczesnej prowadzonej przez Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie. Stąd dążenie by przy odtworzeniu i zachowaniu walorów starej architektury poprzemysłowej uzyskać nowoczesne wnętrza wystawowe oraz sale umożliwiającą organizację koncertów i prezentacji teatralnych.

Opis projektu:

W ramach  realizacji zadania wykonano zakres prac:
-  roboty ogólnobudowlane - przebudowa wnętrza budynku polegająca na adaptacji istniejącego budynku na potrzeby nowego użytkownika, w tym: roboty wyburzeniowe,  wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych,  termicznych,  skucie tynków, odgrzybienie ścian, nadmurówki ścian, wykonanie tynków renowacyjnych, oczyszczenie  i zabezpieczenie elewacji budynku, wymiana stropów drewnianych na stopy WPS na belkach stalowych, wykonanie schodów wewnętrznych i zewnętrznych, dobudowanie nowego wejścia do budynku, wykonanie toalet, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana dachu – konstrukcja i pokrycie oraz obróbki blacharskie, wybudowanie tarasu,  dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- roboty instalacyjne – wymiana wszystkich instalacji w tym elektrycznej, wod.-kan., wymiana instalacji odgromowej, wybudowanie kotłowni gazowej i instalacji c.o. z ogrzewaniem podłogowym głównej sali wystawowej, wyposażenie budynku w systemy ochrony przeciwpożarowej, napadu i włamania,
- zagospodarowanie terenu – wykonanie ogrodzenia, dojścia do budynku, parkingu.

Działania społeczne związane z projektem:

Siedziba  Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych działającego na rzecz krzewienia sztuk pięknych oraz innych rodzajów sztuki.

Celem Towarzystwa jest:
1) popularyzacja w społeczeństwie dokonań artystów w dziedzinie kultury  i sztuki;
2) integrowanie działalności artystów i miłośników kultury na rzecz krzewienia sztuk pięknych, muzyki, literatury, filmu oraz innych dyscyplin twórczych;
3) przywracanie tradycji mecenatu artystycznego;
4) angażowanie grup społecznych na rzecz kultury i sztuki;
5) działalność edukacyjna i promocyjna na rzecz sztuki współczesnej;
6) wychowanie i edukacja dzieci i młodzieży w zakresie kultury i sztuki;
7) utworzenie Regionalnej Kolekcji Sztuki Współczesnej;
8) utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesności.

Galeria zdjęć
Budynek Konduktorowni
Budynek Konduktorowni
Budynek Konduktorowni - otwarcie Galerii
Konduktorownia - wnętrze Galerii
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów