Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Projekt:  Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe
Miasto:  Zabrze
Okres realizacji:  2008 r. - 2014 r.
Budżet projektu:  24 708 273,28 pln (dofinansowanie: 12 523 096,77)
Informacje o projekcie

1. Opis sytuacji przed realizacją projektu:

Przy ul. 3- Maja 93 znajduje się Kopalnia „Guido”, która imię otrzymała na cześć swojego właściciela, magnata przemysłowego, Guido Henckela von Donnersmarcka. Do lat 80-tych XIX w. wydrążono dwa szyby :„Guido” i „Kolejowy”. Następnie kopalnię sprzedano państwu pruskiemu, a w 1928 roku zaprzestano wydobycia. Po II wojnie światowej znalazła się na terenie KWK „Makoszowy”. Przez pewien czas funkcjonowała jako Kopalnia Doświadczalna Węgla Kamiennego M-300. W latach 1982-96 zwiedzającym udostępniono część wyrobisk. Decyzje w sąsiednich kopalniach doprowadziły do kłopotów z wentylacją i zamknięcia trasy turystycznej. Dzięki władzom Zabrza, w 2007 roku ponownie otwarto „Guido” dla turystów. Na część naziemną kopalni składa się budynek nadszybia szybu „Kolejowego” oraz stalowa wieża z mechanizmem wyciągowym produkcji firmy AEG, z 1927 roku. Do podziemi możemy zjechać na poziom 170 lub 320 m. Na pierwszym poznamy kopalnię z przełomu XIX i XX wieku. W sąsiedztwie Kopalni „Guido”, okoliczne budynki pełniły funkcję zaplecza przemysłowego. Wśród nich budynek przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu, który niedawno był internatem Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG.

2. Opis projektu:

Przedmiotowy projekt, realizowany na terenie Miasta Zabrze, składa się z trzech zadań: - rewitalizacji nieużytkowanych wyrobisk na poziomie 170 i 320 Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” przy ul. 3 Maja 93 wraz z ich wyposażeniem i dostosowaniem do pełnienia funkcji turystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych wraz z wykonaniem systemu bezpieczeństwa, - przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania poprzemysłowych budynków „B” „C”, zlokalizowanych przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu na cele gastronomiczne i hotelarskie wraz z zakupem wyposażenia, - termomodernizacji i adaptacji budynku „A” byłego internatu przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. W Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2007-2015 projekt został zakwalifikowany do priorytetowych obszarów rewitalizacji. Zaletą rewitalizowanego obszaru jest bardzo dobre połączenie do autostrady A4 oraz DTŚ, umożliwiające szybkie przemieszczanie się po rejonie Górnego Śląska.

3. Działania społeczne związane z projektem


Dzięki rewitalizacji, podziemiom kopalni nadaje się nowe wartości na rzecz podejmowania działań społecznych. Głównym celem była poprawa jakości infrastruktury kultury poprzez utworzenie w kopalnianych podziemiach profesjonalnej przestrzeni i w pełni przygotowanej do organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. Niepowtarzalny industrialny klimat łączy się z nowoczesnością . Dla uatrakcyjnienia zwiedzania przygotowano specjalne efekty audiowizualne. Na samych trasach turystycznych w podziemiach Kopalni „Guido” zwiedzający natrafią na kilkanaście animacji wyświetlanych przez projektory, doświadczą zjawiska tąpnięcia dzięki głośnikom zakopanym w spągu pod ich stopami i niejeden raz zostaną zaskoczeni przez odgłosy pracy górników, skrzypiącą obudowę chodnika, czy kontrolowane wybuchy trotylu. Dzięki uczestnictwu w Programie Rodzina 5+ Kopalnia Guido gwarantuje, także przywileje dla rodzin wielodzietnych.

Od 2009 roku na poziomie 170 m prezentuje się wystawę poświęconą górnikom–żołnierzom, którzy w okresie stalinowskim byli zmuszani do pracy pod ziemią. Poziom 320 m, to dwudziestowieczna kopalnia w pełnej okazałości. Turysta musi się tutaj nieco wysilić – trasa liczy około 2,5 km, za to można z bliska zobaczyć pracę kombajnu węglowego i poznać tajniki zawodu górnika. W 2012 r. uruchomiono podwieszaną pod stropem przekopu kolejkę górniczą, którą turyści mogą pokonać ok. 400 metrów. Na poz. 320 m w dawnej Hali Pomp zorganizowano klubokawiarnię, gdzie nie tylko po zwiedzaniu można miło spędzić czas. W Hali można z powodzeniem zorganizować szkolenie, zaprezentować multimedialną prezentację czy wygłosić konferencję. Do tych celów można również wykorzystać całe zaplecze gastronomiczne. Dzięki przejściu łączącemu Halę Pomp z Komorą Kompresorów do dyspozycji organizatorów jest łącznie ponad 400 m2 górniczej przestrzeni. Multimedialne serce kopalni wraz z możliwością wyświetlania filmowych rarytasów, zaplanowano w podziemnej komorze wykutej w litej skale, będącej dawnym Warsztatem Mechanicznym.

Dodatkowo adaptacja o wartości 680 910,79 zł Komory K8 na cele kulturalne została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwój Infrastruktury Kultury. W podziemiach na poz.320 m mają miejsce istotne wydarzenia , w tym np. Międzynarodowy Festiwal im. K. Pendereckiego czy inne festiwale i spektakle kulturalne, koncerty oraz wystawy. Bezpośrednio przy Kopalni „Guido” w zrewitalizowanych obiektach poprzemysłowych „B” i „C” funkcjonuje nowoczesny kompleks noclegowo – konferencyjny z 85 miejscami noclegowymi w 19 pokojach o hostelowym standardzie oraz 6 pokojami o podwyższonym standardzie. Obiekt w pełni dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Po zakończeniu procesu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Zabrzu (do których należy m.in. rewitalizacja wyżej opisanych obiektów) powstanie kompleks pełniący funkcję edukacyjną, sportową, turystyczną i kulturalną, a także gospodarczą i społeczną.

Galeria zdjęć
Otoczenie wejścia do obiektu obsługi turystów Kopalni "Guido”
Zagospodarowanie terenu Kopalni "Guido”
Mała architektura - zagospodarowanie terenu Kopalni "Guido”
Widok na szyb Kopalni"Guido”
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów