Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Projekt:  Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Miasto:  Zabrze
Okres realizacji:  do 2015 r.
Budżet projektu:  69 017 000 pln (dofinansowanie: 41 410 000 pln)
Informacje o projekcie

1. Opis sytuacji przed realizacją projektu:

W Zabrzu w XIX wieku powstały obiekty wchodzące w skład obecnego projektu: Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Są wśród nich obiekty górnicze stanowiące obecnie o dziedzictwie poprzemysłowym Zabrza.

2. Opis projektu:


Przedmiotem projektu jest rewitalizacja naziemnej i podziemnej infrastruktury zabytkowych obiektów górniczych stanowiących dziedzictwo poprzemysłowe Zabrza , polegająca m.in. na:
- udrożnieniu i adaptacji do potrzeb ruchu turystycznego Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z wyrobiskami towarzyszącymi;
- przebudowie i adaptacji na cele kulturalno-edukacyjne części obiektów Skansenu Górniczego Królowa Luiza zlokalizowanych przy ul. Wolności i Sienkiewicza;
- oraz budowie obiektu obsługi ruchu turystycznego przy ul. K. Miarki. Projekt został uwzględniony w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze
na lata 2007-2015.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Gminy Zabrze, z budżetu Województwa Śląskiego oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Woj. Śl. W czasie realizacji przedsięwzięcia dofinansowaniu podlegały m.in. szczegółowe projekty tj.: Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej- Skansen Górniczy Królowa Luiza w Zabrzu , etap II- Rewitalizacja budynku łaźni łańcuszkowej / wartość: 11 269 681,93 PLN, z czego dofinansowanie: 6 823 226,67 PLN zrealizowane w ramach priorytetu: Zrównoważony rozwój miast, Działanie: 2.1- Rewitalizacja – duże miasta/; Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego / wartość: 12 420 136,50 PLN z czego dofinansowanie 3 917 068,78 PLN zrealizowane w ramach priorytetu: III- Turystyka, Działanie: Infrastruktura okołoturystyczna- podmioty publiczne /; Zintegrowany system wspomagania zarządzania obiektami poprzemysłowymi w Zabrzu / wartość: 3 093 465,99 PLN, z czego dofinansowanie : 2 137 761,05 PLN zrealizowane w ramach priorytetu: II- Społeczeństwo Informacyjne, Działanie: 2- Rozwój elektronicznych usług publicznych/; Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrzu na cele turystyczne i kulturalne/ wartość: 10 887 834, 69 PLN, z czego dofinansowanie: 5 322 484,00 PLN, zrealizowane w ramach priorytetu: Zrównoważony rozwój miast, Działanie: 2.1- Rewitalizacja – duże miasta / Realizatorem projektu: Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

W 2014 r. rewitalizacja priorytetowego projektu w mieście, którym jest Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej został wyróżniony w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA NAJLEPIEJ ZAGOSPODAROWANĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ ! Towarzystwo Urbanistów Polskich przy współpracy ze Związkiem Miast Polskich pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego doceniło rewitalizację przestrzeni dziedzictwa poprzemysłowego Zabrza za kompleksowe działania w zakresie rozwiązań architektoniczno- urbanistycznych wpisujących się w strukturę miasta. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu – Sztolnia Dziedziczna nagrodzony został również w konkursie TOP INWESTYCJE KOMUNALNE 2014 ! 8 maja 2014 r. podczas trwania Europejskiego Kongresu Gospodarczego nagrodzono Miasto Zabrze za rewitalizację obiektów dziedzictwa poprzemysłowego tj. Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i XIX-wiecznego prowadzącego w pokładach węgla chodnika oraz części obiektów Skansenu Górniczego Królowa Luiza. Doceniono przystosowanie przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu obiektów poprzemysłowych do ruchu turystycznego i pełnienia nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych.

3. Działania społeczne związane z projektem


Będący w trakcie budowy Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu, z każdym rokiem wzbogaca ofertę m.in. o nowe obiekty, oddane do użytkowania , które już teraz tętnią życiem kulturalnym. W odrestaurowanych halach można zwiedzić wystawy, ukazujące postęp, jaki dokonał się w górnictwie węglowym, dzięki wykorzystaniu elektryczności, a także zabytkową maszynę parową czy sprężarkę. Z szybu Carnall można zobaczyć już panoramę naszego Miasta. Dwa przedsięwzięcia Kopalni „Guido”: „Muzyka na poziomie” i „Teatr na poziomie”, stwarzają możliwość obcowania ze sztuką na poziomie. Spektakle często opowiadają historię ze Śląska tj.: popularny melodramat „Synek” czy „Frelki”. Nie brakuje imprez dla dzieci, ciekawa jest także oferta edukacyjna.

Po całkowitym uruchomieniu ośrodka, co zaplanowano na 2015 rok do dyspozycji turystów zostanie oddanych kilkanaście podziemnych tras turystycznych wyposażonych zarówno w najnowocześniejsze urządzenia audiowizualne i eksponaty interaktywne, jak również w oryginalne urządzenia służące do przemieszczania się turystów pod ziemią. Prócz tego obiekty i trasy turystyczne będą wyposażone w działające wierne repliki XIX-wiecznych maszyn i urządzeń górniczych. Adaptacja wyrobisk na poz. 320 ZKWK Guido na potrzeby utworzenia trasy ekstremalnej zapewni wiele atrakcji. Ważnym elementem elektronicznego systemu usprawnienia procesów zarzadzania całym Ośrodkiem jest System Obsługi Ruchu Turystycznego (e- rezerwacja i e-sprzedaż). Uzupełnieniem i rozwinięciem podziemnej części kompleksu będzie interaktywna wystawa pn. Dolina Węgla - prezentująca historię węgla, od jego powstania w okresie karbońskim, poprzez wydobycie i zastosowanie jako paliwo, wykorzystanie jego właściwości fizycznych i chemicznych, aż do zastosowań w technologiach przyszłości, tj. w nanotechnologiach i mikroinżynierii. Powstanie również Park rodzinny 12C, czyli plenerowa wystawa adresowana w dużej mierze do dzieci, które będą miały okazję zobaczyć szereg zjawisk występujących w przyrodzie np. jak wzrasta temperatura w głębi ziemi lub bawiąc się układem tam i śluz na sztucznym potoku będą mogły zapoznać się z podstawowymi prawami hydrodynamiki.

Galeria zdjęć
Mapa Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów