Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Muzeum Pielgrzymowania
Projekt:  Modernizacja i adaptacja zabytkowego obiektu dawnego Domu Duchowieństwa Prawosławnego tzw „Popówki” usytuowanego przy Alei Najświętszej Maryi Panny 47, (obecnie Muzeum Pielgrzymowania)
Miasto:  Częstochowa
Okres realizacji:  2005-2007
Budżet projektu:  2456771,77 zł (źródło: budżet miasta)
Informacje o projekcie
Opis sytuacji przed realizacją projektu:

Budynek zabytkowy późnoklasycystyczny wzniesiony w 1875 roku, wpisany do rejestru zabytków. Pierwotnie wykorzystywany jako dom duchowieństwa prawosławnego (tzw. „popówka”). W okresie międzywojennym pełnił funkcje pałacu biskupiego, od 1945r. siedziba Powiatowego Sztabu Wojskowego.
Jest to budynek murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym.
Wielkości charakterystyczne obiektu:
- powierzchnia zabudowy        - 331,7 m2
- powierzchnia użytkowa        - 753,1 m2
- kubatura                - 3.945,0 m3.
Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta, przy skrzyżowaniu Alei Najświętszej Maryi Panny z ulicą  Nowowiejskiego oraz przy głównym trakcie pielgrzymkowym, którym każdego roku około 3 mln pielgrzymów zmierza do Sanktuarium na Jasnej Górze.
Realizacja zadania była zgodna ze strategią Miasta Częstochowy – Uchwała nr 193/XVII/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 września 2003 roku, gdzie jednym z priorytetów jest rewitalizacja centrum miasta – ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny m. in. poprzez stworzenie wspólnej przestrzeni publicznej o wysokich walorach estetycznych i funkcjonalnych – bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca spotkań i reprezentacyjnej wizytówki miasta oraz ożywienie życia kulturalnego oraz rynku usług handlowych, biznesowych i gastronomicznych.
Dawniej w obiekcie mieściło się Muzeum okręgowe, w którym były zgromadzone dzieła sztuki malarstwa polskiego. Z powodu złego stanu technicznego - obiekt nie był użytkowany od kilku lat.

Opis projektu:

Celem projektu było przywrócenie i renowacja wartości historycznych obiektu, poprawienie stanu technicznego budynku, wzmocnienie konstrukcji i przeprowadzenie prac umożliwiających jego użytkowanie wraz z przystosowaniem obiektu dla niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu.
Kompleksowa modernizacja przewidywała zachowanie dotychczasowej bryły i gabarytów budynku z zachowaniem wiodącej funkcji wystawienniczej muzealnej oraz rozszerzenie o nowe, zwłaszcza magazynowe, socjalne, pracownie konserwatorskie. Pozwoliła ona również na szersze udostępnienie obiektu społeczeństwu lokalnemu oraz organizację imprez kulturalnych np.: wystawy, wernisaże.
Oddany do użytku obiekt zabytkowy o wysokim standardzie, zachowujący jednocześnie walory historyczne, poprawił wizerunek centrum miasta jako atrakcyjnego dla potencjalnych inwestorów oraz turystów i pielgrzymów licznie odwiedzających Częstochowę.
Wymienione działania zwiększyły rolę zabytku w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości.

Zakres rzeczowy:
- osuszenie i odsolenie murów fundamentowych,
- wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej,
- prace konstrukcyjne (wymiana stropów nad parterem, wykonanie nowych schodów
  do piwnicy),
- prace elewacyjne z zachowaniem zabytkowych detali architektonicznych (renowacja
  tynków zewnętrznych i wymiana blacharki, wymiana stolarki okiennej),
- remont wnętrza obiektu (konserwacja i zabezpieczenie wątków kamiennych
  i ceglanych, renowacja tynków wewnętrznych, wymiana posadzek),
- naprawa i konserwacja elementów więźby dachowej,
- wykonanie instalacji elektrycznej (oświetleniowej, siłowej, odgromowej,
  logistycznej i alarmowej), ppoż., co., c.w.u., wod-kan, wentylacji mechanicznej,
  teletechnicznej,
- wykonanie iluminacji budynku.

Uzyskane efekty
­    renowacja elewacji poprawiła wizerunek zabytkowego budynku w centralnym punkcie miasta a zarazem historycznej Alei Najświętszej Maryi Panny
­    polepszenie komfortu dla zwiedzających osób
­    poprawa warunków przechowywania zbiorów muzealnych i eksponatów
­    polepszenie komfortu i warunków pracy pracowników muzeum
­    obniżenie kosztów eksploatacyjnych ogrzewania dzięki zmniejszeniu strat ciepła
­    zapewnienie dostępu dla niepełnosprawnych przez wykonanie platformy schodowej oraz zamontowanie pojazdu gąsienicowego.

Udostępnienie „Popówki” zwiedzającym wycieczkom oraz uczniom w ramach zajęć edukacyjnych.
Galeria zdjęć
Muzeum Pielgrzymowania
Muzeum Pielgrzymowania
Muzeum Pielgrzymowania
Muzeum Pielgrzymowania
Muzeum Pielgrzymowania
Muzeum Pielgrzymowania
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów