Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Projekt:  Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie
Miasto:  Mikołów
Okres realizacji:  (2009-2010) projekt w trakcie realizacji
Budżet projektu:  6 337 061,45 zł (żródła: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne Gminy Mikołów)
Informacje o projekcie

Opis sytuacji przed realizacja projektu

 

Teren dawnej jednostki wojsk rakietowych Wojska Polskiego, zlokalizowany w zachodniej części miasta Mikołowa na pograniczu sołectw Mokre i Bujaków przy ul. Sosnowej o powierzchni ok. 21 ha. Teren zdominowany zielenią, z licznymi wykopami, obiektami żelbetonowymi schronów związanymi z dawnymi funkcjami militarnymi. Obiekty schronów to ścianowo-żelbetonowe konstrukcje, przykryte stropem żelbetonowym, częściowo lub całkowicie obsypane ziemią. Konstrukcje te są w dobrym stanie, umożliwiającym ich przebudowę. Schrony te obecnie nie są użytkowane.

 

Opis projektu


W celu zagospodarowania terenu Gmina podjęła starania o pozyskanie środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (działanie 5.5 Dziedzictwo Przyrodnicze) na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie” Celem w/w projektu jest ochrona bioróżnorodności i zachowania dziedzictwa przyrodniczego Śląska, podniesienie świadomości ekologicznej i wzmocnienie postaw proekologicznych wśród mieszkańców regionu poprzez rozbudowę Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego na bazie istniejącej infrastruktury terenów powojskowych, umożliwiająca ochronę i zachowanie istniejącego dziedzictwa przyrodniczego, realizację działań naukowo-badawczych i edukacyjnych. Uzupełnieniem projektu będzie kampania edukacyjna. W wyniku adaptacji istniejących schronów powstaną m.in. dwie sale audiowizualne, biblioteka Ogrodu, Bank Nasion i Fitotron oraz pomieszczenia gospodarczo-administracyjne z magazynami. Projekt zakłada również budowę terenowej pracowni dydaktycznej, wieży widokowej, zagospodarowanie terenu z budową tzn. małej architektury, parkingu oraz ścieżek rowerowych i pieszych połączonych z założeniem kompozycji kolekcji roślin różnych siedlisk składających się z gatunków rodzimych, botanicznych klimatu umiarkowanego. Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2009-2010.


Działania związane z projektem


Projekt ten , to nie tylko budowa Centrum i zakup wyposażenia, ale również działania promocyjno-edukacyjne, czyli szkolenia, seminaria i warsztaty z zakresu ekologii i ochrony środowiska dla mieszkańców miasta.

Galeria zdjęć
Przed realizacją projektu - Obiekt przeznaczony na Centrum Edukacji
Przed realizacją projektu - Obiekt przeznaczony na Centrum Edukacji
Przed realizacją projektu - Obiekt przeznaczony na Centrum Edukacji
Widok terenu - Sośnica Górna
Droga wewnętrzna na terenie objetym projektem - Sośnica Górna
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów