Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Targowisko miejskie
Projekt:  Przebudowa targowiska miejskiego w Kłobucku
Miasto:  Kłobuck
Okres realizacji:  Projekt planowany do realizacji latach 2011-2012 pod warunkiem otrzymania dofinansowania
Budżet projektu:  Planowany koszt 2.370.000,00 zł (Fundusze strukturalne: 948.000,00 zł Krajowe środki publiczne: budżet jednostek samorządu terytorialnego: Gmina Kłobuck: 1.422.000,00 zł)
Informacje o projekcie

Opis sytuacji przed realizacją projektu

 

Plac targowy położony jest w centrum Kłobucka w obrębie jednej działki ewidencyjnej nr 4438/37 obręb Kłobuck, o powierzchni 18 925 m2. Właścicielem działki jest Gmina Kłobuck. Jest to teren zagospodarowany jednofunkcyjnie, ogólnodostępny, nieogrodzony o kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren ten jest dobrze skomunikowany. Prowadzą do niego trzy zjazdy z dróg publicznych: ul. Targowej, ul. Szkolnej i ul. Rómmla oraz ciąg pieszy z ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą. Na terenie targowiska znajdują się obiekty kubaturowe: pawilony handlowe i sanitariaty. Istniejące ciągi piesze są częściowo asfaltowe oraz wyłożone płytami betonowymi. Teren przecina wiele sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.  Na placu utwardzone jest ok. 3900 m2 nawierzchni, ok. 40 % jest zniszczona i wymaga remontu. Częściowo są to nawierzchnie asfaltowe, częściowo betonowe wykonane metodą gospodarczą. Pozostałą część stanowią nawierzchnie gruntowe.

Kłobucki targ od wielu lat przyciąga na zakupy zarówno mieszkańców miasta, jak i z okolicznych miejscowości. Środa i sobota są tradycyjnie dniami targowymi w Kłobucku. W powszechnej opinii mieszkańców plac w trakcie dni targowych jest też miejscem spotkań towarzyskich mieszkańców powiatu kłobuckiego.

W chwili obecnej na targowisku handel prowadzony jest w sposób chaotyczny i prowizoryczny, co skutkuje nie przestrzeganiem przepisów, szczególnie w zakresie handlu artykułami spożywczymi. Ponadto niekontrolowane rozprzestrzenianie się straganów prowadzi do utrudnień komunikacyjnych w Śródmieściu.

Plac jest użytkowany jedynie dwa dni w tygodniu (monofunkcyjność terenu). Przykłady innych miast sugerują, że teren z racji swojego położenia ma szansę generować korzyści również w inne dni tygodnia.

Przebudowa targowiska miejskiego jest szczególnie zasadna w związku z rewitalizacją Rynku im. Jana Pawła II oraz modernizacją budynku Miejskiego Ośrodka Kultury.

Wszystkie trzy wymienione wyżej obiekty będą stanowiły zintegrowaną i komplementarną względem siebie przestrzeń publiczną ogniskującą życie społeczne miasta Kłobuck.

Obecnie, nie można stwierdzić, aby teren ten pełnił w sposób właściwy funkcje targowiska miejskiego oraz placu – przestrzeni publicznej. Teren jest zdegradowany przestrzennie i technicznie.

 

Opis projektu

 

Plac pozostanie dalej własnością gminy. Projekt zakłada, że na terenie targowiska nadal będzie się odbywał wyłącznie handel sezonowy. Nie planuje się budowy stałych obiektów kubaturowych, natomiast pozostanie możliwość rozkładania przenośnych stanowisk handlowych. Zarówno drobni handlarze jak i mieszkańcy wykazują potrzebę istnienia tego typu handlu.

Biorąc pod uwagę stan istniejący plac wymaga modernizacji. Zakłada się:

- odwodnienie całego terenu,

- doprowadzenie wody,

- budowę oświetlenia,

- budowę nagłośnienia,

- utwardzenie kostką brukową całego placu z wydzieleniem za pomocą różnych kolorów kostki ciągów komunikacyjnych i sektorów handlu,

- wykonanie ogrodzenia wraz z budową bram wjazdowych.

Pozostawienie wolnego placu pozwoli realizować również inne funkcje poza tradycyjnymi dniami handlowymi. Plac będzie służył m.in.: jako plac manewrowy dla nauki jazdy. Plac będzie również pełnił rolę parkingu dla: Miejskiego Ośrodka Kultury oraz hali sportowej w Gimnazjum w Kłobucku, a także jako miejsce postojowe w trakcie ważnych wydarzeń (imprezy, obchody świąt) odbywających się na Rynku im. Jana Pawła II.

Projekt zakłada wprowadzenie dwóch podstawowych funkcji:

- gospodarczej w postaci uporządkowanego, nowoczesnego drobnego handlu. - edukacyjnej w postaci stworzenia terenu do nauki jazdy na rowerach dla dzieci i młodzieży z Kłobucka – „miasteczko ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży”.

Planuje się również organizację imprez wystawienniczych związanych ze specyfiką powiatu kłobuckiego: wystawę ogrodnictwa, wystawę sprzętu rolniczego, wystawę materiałów budowlanych.

 

 

Działania społeczne związana z realizacją projektu

 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy standardu prowadzenia działalności handlowej, estetyki miejskiej przestrzeni publicznej, dywersyfikacji funkcji realizowanych w ramach targowiska miejskiego np.: organizacja imprez masowych. Oprócz tego projekt przyczyni się do zwiększenia ilości miejsc parkingowych w śródmieściu Kłobucka.

Galeria zdjęć
Plac targowy w Kobucku - stan obecny
Plac targowy w Kobucku - stan obecny
Plac targowy w Kobucku - stan obecny
Plac targowy w Kobucku - stan obecny
Plac targowy w Kobucku - stan obecny
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów