Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Rynek - Centrum
Projekt:  Wzgórze nowych idei - rewitalizacja przestrzeni "rynek - centrum" (I etap). Projekt jest wpisany do Lokalnego Programu Rewitalizacji pod nr N1
Miasto:  Ruda Śląska
Okres realizacji:  projekt planowany do realizacji
Budżet projektu:  12 551 980,63 zł (Budżet Miasta)
Informacje o projekcie
Opis Projektu

Projekt polega na nadaniu placowi Jana Pawła II charakteru nowej przestrzeni publicznej miasta, przeobrażenia go w rynek miejski. Towarzyszyć temu będzie modernizacja infrastruktury, wymiana nawierzchni placu, przebudowa miejsc parkingowych, budowa małej architektury wraz z nową fontanną.

Zadanie posiada wykonaną dokumentację projektową. Rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie robót.


Przebudowa placu w tym etapie obejmuje teren od linii budynków ulicy Ofiar Katynia, linii budynku Urzędu Miasta, linii ulicy Niedurnego oraz teren wokół kościoła p.w. św. Pawła, aż do blaszanych garaży i obejmuje następujący zakres robót:

- wymianę płyty placu Jana Pawła II wraz z remontem istniejącej fontanny i budową nowej fontanny w centralnym miejscu płyty,

- budowę nowych nawierzchni dróg, chodników i parkingów,

- wymianę sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych budynków do linii budynków,

- przełożenie sieci gazu wraz z wymianą przyłączy budynków do linii budynków,

- przebudowa sieci teletechnicznej,

- budowę sieci zasilania dla budynku biurowo-usługowego, sezonowych obiektów usługowych, fontanny, oraz oświetlenia rynku.

W projekcie urbanistyczno-architektonicznym obejmującym przestrzeń rynku wyodrębniono następujące strefy:

Strefa obrzeżna: część płyty rynku bezpośrednio przyległa do pierzei, stanowiąca ich przedpole, przystosowana dla ruchu pieszego oraz komunikacji kołowej. Nieograniczony ruch kołowy przebiega wyłącznie wzdłuż pierzei południowej. W pozostałej części rynku wjazd na ciągi piesze jest ograniczony.

Strefa centralna: w tej strefie wyznaczono dwa samodzielne założenia architektoniczno-rzeźbiarskie tj:

strefa sacrum

strefa profanum

Obie strefy dzieli przedłużenie ulicy Damrota, za pomocą którego możliwy jest dojazd samochodów przed kościół.
Strefa sacrum przynależy bezpośrednio do otoczenia kościoła wraz z dwiema rzeźbami, w projekcie strefa przykościelna została uwolniona z funkcji parkingu.
Strefa profanum natomiast stała się otwartym placem opadającym od urzędu w kierunku południowym tworząc w ten sposób ogólnie dostępną przestrzeń.

Podstawową zasadą obsługi komunikacyjnej na terenie powierzchni rynku jest dominacja ruchu pieszego nad ruchem kołowym.

Ruch kołowy dopuszczony został wzdłuż pierzei południowej gdzie zlokalizowano również parkingi. Na pozostałej powierzchni rynku zakłada się dopuszczenie ruchu pieszego z możliwością wjazdu jedynie dla pojazdów uprzywilejowanych.
Galeria zdjęć
Wizualizacja Rynku
Wizualizacja Rynku
Wizualizacja Rynku
Rynek nocą - wizualzacja
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów