Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Stary Zamek
Projekt:  „Odnowienie elewacji Starego Zamku w Żywcu”
Miasto:  Żywiec
Okres realizacji:  od sierpnia 2004 r. do października 2005 r.
Budżet projektu:  2.763.094,19 zł. brutto (źrodła: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Minister Kultury Środki własne Gminy Żywiec)
Informacje o projekcie
Opis sytuacji przed projektem

Stary Zamek jest zlokalizowany w centrum miasta, w obszarze Staromiejskiego Układu Urbanistycznego, w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowej katedry i rynku. Wpisany jest do rejestru zabytków. Jego początki datowane są na XV wiek, następnie kilkakrotnie zmieniał on swój charakter i był przebudowywany. Po raz ostatni obiekt wyremontowany został gruntownie przez Arcyksięcia Karola Stefana Habsburga w 1850 roku, a od tego czasu
w Zamku wykonywano systemem gospodarczym jedynie doraźne prace remontowe. Nie przyniosły one spodziewanych efektów, w konsekwencji czego substancja budowlana obiektu ulegała dalszej, bardzo szybkiej degradacji. Katastrofalny stan techniczny elewacji zewnętrznej Zamku zagrażał bezpieczeństwu turystów, przechodniów i uczestników imprez, a także nie pozwalał w pełni zagospodarować turystycznie i kulturalnie tego obiektu. Krenelaż baszty groził zawaleniem co wręcz uniemożliwiało organizację imprez wokół elewacji, jak też swobodne oglądanie bryły Zamku. W opinii konserwatora zabytków elewacja Starego Zamku wymagała podjęcia natychmiastowych prac renowacyjnych, przeciwdziałających jej nieodwracalnemu zniszczeniu.

Opis projektu

Realizacja projektu obejmowała uzupełnienie istniejących ścian i wykonanie tynków zewnętrznych, dzięki czemu nastąpiła pełna rewitalizacja elewacji, pełne zabezpieczenie zrewitalizowanej elewacji przed zniszczeniem dzięki uzupełnieniu obróbek blacharskich, osadzenie brakujących okien, malowanie elewacji, przebudowę krenelaży baszty, wykonanie cokołu kamiennego wokół ścian, wykonanie kamiennego chodnika wokół budynku Zamku oraz wykonanie nawierzchni brukowej.

Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta Żywca.

Galeria zdjęć
brak zdjęć w galerii
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów