Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Adaptacja budynku pokopalnianego
Projekt:  Adaptacja budynku pokopalnianego dla potrzeb uczelni technicznej, ul. Wojska Polskiego 6
Miasto:  Sosnowiec
Okres realizacji:  2004 – 2006
Budżet projektu:  Całkowity koszt projektu: 5 805 451,45 zł w tym: wkład własny w wysokości 867 667,74 zł oraz dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z środkami budżetu Państwa w kwocie 4 916 783,85 zł.
Informacje o projekcie

Projekt zaprojektował: Pan Kazimierz Dziula

Firma wykonująca adaptację budynku: Budownictwo Inżyniera Lądowa PPHU „Maksel Styl”

Zasadniczym celem tego projektu było ożywienie gospodarcze i społeczne miasta poprzez nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno- gospodarczych. Aby zapewnić możliwość i skuteczność tych przemian konieczne było m.in. zapewnienie odpowiednio przygotowanej bazy edukacyjnej z ofertą dostosowaną do potrzeb rynku pracy.
Stworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i do zwiększania liczby absolwentów posiadających wyższe wykształcenie jest jednym z czynników , które w sposób znaczący przyczyniają się do prawidłowego przebiegu procesu restrukturyzacji i rozwoju aglomeracji katowickiej .

W ramach prac adaptacyjnych przeprowadzony został niezbędny remont obiektu, który pozwolił na stworzenie odpowiednich wymagań lokalowych, a zakup niezbędnego sprzętu umożliwił prowadzenie zajęć dydaktycznych. W ramach projektu powstały:
-1 aula
- 4 sale wykładowe — (audytoryjne) — mające pomieścić ok. 80 osób
-12 sal ćwiczeniowo-seminaryjnych — mające pomieścić  ok. 30 osób
-2 pracownie informatyczne — minimum 15 stanowiskowe
-2 moduły laboratoryjne — 15 stołów laboratoryjnych
-biblioteka i czytelnia
-dziekanat — sekretariat oraz pokój pełnomocnika
-2 pokoje dla pracowników dydaktycznych
-2 pokoje konsultacyjne
-pomieszczenie małej gastronomii.
Ponadto w wyniku prac adaptacyjnych powstała infrastruktura zewnętrzna tj.:
- elewacja zewnętrzna budynku
- parking
- nowa winda na potrzeby osób niepełnosprawnych
-zabezpieczenie obiektu : kompleksowa instalacja alarmowa, telewizja przemysłowa — monitorująca budynek
Przy adaptacji budynku uwzględniono wymagania architektoniczne związane z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Projekt adaptacji budynku pokopalnianego dla potrzeb wyższej uczelni jest jednym z integralnych elementów kompleksowej koncepcji rewitalizacji obszaru byłej KWK Niwka- Modrzejów, która zakłada utworzenie na ww. terenie Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego (SPNT).Uczelnie mogą stanowić ważny element zaplecza naukowego — badawczego dla tworzonego Parku, dającego możliwość wykorzystania lokalnego potencjału naukowo badawczego, ożywienia gospodarczego i zagospodarowania zbędnego majątku byłej kopalni oraz podniesienia konkurencyjności regionu. Tym sposobem w zdegradowanej dzielnicy o wyjątkowo wysokim poziomie bezrobocia zostały stworzone warunki lokalowe i infrastrukturalne dla działalności gospodarczej. Obecnie budynek jest wykorzystywany przez 2 uczelnie wyższe – Wyższą Szkołę Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii oraz Wyższą Szkołę Medyczną.

Galeria zdjęć
Budynek przed wykonaniem prac adaptacyjnych
Budynek przed wykonaniem prac adaptacyjnych
Prace adaptacyjne w toku
Po zakończeniu prac - widok ogólny
Nowa elewacja z szybem windowym
Aula wykładowa po modernizacji
Sale warsztatowo-seminaryjne
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów