Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Park i Kaflarnia
Projekt:  Zagospodarowanie parku oraz adaptacja budynku Kaflarni dla stworzenia warunków rozwoju centro – twórczych funkcji, integracji jego społeczności i otwarcia możliwości zewnętrznych inwestycji sektora prywatnego w śródmieściu Strumienia
Miasto:  Strumień
Okres realizacji:  Projekt planowany do realizacji
Informacje o projekcie

Przedsięwzięcie składa się z dwóch sub – projektów. Polega na reorganizacji i wzbogaceniu form zagospodarowania parku oraz adaptacja budynku Kaflarni dla stworzenia warunków rozwoju centro – twórczych funkcji, integracji jego społeczności i otwarcia możliwości zewnętrznych inwestycji sektora prywatnego w śródmieściu Strumienia. Przedsięwzięcie ma dwa aspekty – w części dotyczącej Parku poprawi jakość życia dzięki wzbogaceniu i podniesieniu jakości przestrzeni zieleni miejskiej, w części dotyczącej Kaflarni, poprzez przywrócenie obiektu do użytkowania, z odpowiednio dobrymi funkcjami centro – twórczymi, wzmocni ofertę śródmieścia Strumienia i wplynie na rozwój gospodarczy i społeczny miasta i Gminy. Przedsięwzięcie zakłada pozyskanie do jego realizacji partnera (partnerów prywatnych) przez co otworzy nowe możliwości inwestycji sektora prywatnego. Zaawansowanie prac już podjętych w Parku stwarza dodatkową szansę, na powiązanie tego przedsięwzięcia z projektem pilotowym PRS.

Przeprowadzenie kompleksowej renowacji parku, w dwóch etapach:

I. senacja i uzupełnienie zieleni, renowacja ścieżek, wprowadzenie oświetlenia  i siedzisk, realizacja fontanny solankowej i monitoringu wizualnego.

II.wzbogacenie zieleni niskiej, realizacja pola do szachów terenowych, podestu koncertowego oraz toalet publicznych.

Opracowanie koncepcji funkcjonalnej i analizy wykonalności dla prygotowania oferty nawiązania partnerstwa publiczno – prywatnego i utworzenia spółki publiczno – prywatnej, a także przeprowadzenie regulacji granic, ustalenie przebiegu publicznej drogi dojazdowej do obiektu i jej realizacja wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną konieczną dla nowych funkcji.


Inne działania związane z projektem


Zorganizowanie konkursu plastycznego (rzeźby parkowej) w połączeniu z plenerem i wystawą.Udostępnienie i utrzymanie pomieszczenia wystawowego, na użytek lokalnych, artystycznych itp.


Galeria zdjęć
brak zdjęć w galerii
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów