Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Przebudowa ulic
Projekt:  Przebudowa ulic Świętochłowickiej i Łagiewnickiej w Bytomiu
Miasto:  Bytom
Okres realizacji:  2007 r. – 2010 r.
Budżet projektu:  29 mln PLN (źródło: budżet gminy)
Informacje o projekcie
Opis sytuacji przed realizacją projektu:

Jedna w najważniejszych dróg przejazdowych przez miasto, komunikująca centrum Bytomia z Drogową Trasą Średnicową. Nawierzchnia jezdni w złym stanie technicznym, posiadająca jedynie dwa pasy ruchu, co ogranicza jej przepustowość. Jezdnia krzyżuje się z torowiskiem tramwajowym, co nie tylko utrudnia płynność przejazdu, ale również negatywnie wpływa na bezpieczeństwo ruchu.

Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa układu komunikacyjnego miasta i zapewnienie sprawnego sposobu komunikacji z Drogową Trasą Średnicową. Rozbudowa jezdni i zapewnienie jej właściwego stanu technicznego pozwoli na odciążenie układu komunikacyjnego centrum miasta.  Głównym założeniem technicznym projektu jest modernizacja i przebudowa pasów drogowych ulic Świętochłowickiej i Łagiewnickiej do jezdni 3-pasmowej na odcinku 4 km, przebudowa chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych i uzbrojenia.

Ankieta:

Nazwa projektu
(projekt inwestycyjny)
Przebudowa ulic Świętochłowickiej i Łagiewnickiej w Bytomiu
MiastoBytom
DzielnicaŁagiewniki
Budżet projektu32,65 mln PLN
Źródła finansowaniaBudżet gminy, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji projektu
(od – do)
2007 r. – 2010 r.
Opis sytuacji przed projektem Jedna w najważniejszych dróg przejazdowych przez miasto, komunikująca centrum Bytomia z Drogową Trasą Średnicową. Nawierzchnia jezdni w złym stanie technicznym, posiadająca jedynie dwa pasy ruchu, co ogranicza jej przepustowość. Jezdnia krzyżuje się z torowiskiem tramwajowym, co nie tylko utrudnia płynność przejazdu, ale również negatywnie wpływa na bezpieczeństwo ruchu.
Opis projektuCelem projektu jest poprawa układu komunikacyjnego miasta i zapewnienie sprawnego sposobu komunikacji z Drogową Trasą Średnicową. Rozbudowa jezdni i zapewnienie jej właściwego stanu technicznego pozwoli na odciążenie układu komunikacyjnego centrum miasta. Głównym założeniem technicznym projektu jest modernizacja i przebudowa pasów drogowych ulic Świętochłowickiej i Łagiewnickiej do jezdni 3-pasmowej na odcinku 4 km, przebudowa chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych i uzbrojenia.
W ramach inwestycji została wykonana wycinka drzew oraz przebudowa skrzyżowania ulic Świętochłowickiej - św. Piotra - Ostatniej wraz z układem torowo-trakcyjnym. Zrobiono także przebudowę uzbrojenia i przepustu, budowę murów oporowych, nową kanalizację deszczową w obydwu ulicach, wodociąg, zatoki autobusowe i nowe konstrukcje nawierzchni na obydwu ulicach. Dopełnieniem przebudowy było wykonanie separatorów na kanalizacji deszczowej, krawężniki i wyspy rozdzielające jezdnię, chodniki i ścieżki rowerowe, a także oświetlenie uliczne oraz roboty związane z montażem nowego oznakowania docelowego.
Działania społeczne powiązane z ww. projektem (jeżeli takie działania wystąpiły)
Uwagi i wnioski (opcjonalnie)
Koordynator projektu / wydział odpowiedzialny za realizację projektu (prosimy o podanie danych kontaktowych – adres, nr telefonu, e-mail)Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom,
tel. (032) 396 97 00,Galeria zdjęć
Zdjęcie projektu w trakcie realizacji
Zdjęcie projektu w trakcie realizacji
Zdjęcie projektu w trakcie realizacji
Zdjęcie projektu w trakcie realizacji
Zdjęcie projektu w trakcie realizacji
Zdjęcie projektu w trakcie realizacji
Zdjęcie projektu w trakcie realizacji
Zdjęcie projektu w trakcie realizacji
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów