Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Zamek Piastowski
Projekt:  „Rewitalizacja Zamku Piastowskiego – utworzenie Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej”
Miasto:  Gliwice
Okres realizacji:  od 2004 roku do czerwca 2008 roku
Budżet projektu:  3.743.543,76 zł
Informacje o projekcie
Opis sytuacji przed realizacją projektu

Zamek Piastowski w Gliwicach powstał w XIV wieku. Budowla stanowiła niegdyś część miejskich fortyfikacji obronnych (i prawdopodobnie nigdy nie pełniła funkcji zamku rozumianej jako obronna siedziba księcia). Początkowo był wieżą obronną, zaadaptowana do celów mieszkalnych. Przebudowany i rozbudowany w XVI w był wykorzystywany jako więzienie, arsenał, a następnie folwark. Obecny kształt zyskał w latach 50. ubiegłego stulecia. Stał się wtedy siedzibą Muzeum Miejskiego w Gliwicach. Obecnie mieści się w nim oddział Muzeum w Gliwicach. Obiekt był w złym stanie technicznym. Szybkiej interwencji wymagały niszczone podsiąkaniem przyziemie budynku. Zawilgocenie powodowało systematyczne niszczenie murów. Ostatnie sto lat – czas szybkiej industrializacji znacznie przyśpieszyło proces destrukcji materii technicznej budynku. Zabudowano otoczenie zamku. Podniesiony został, na skutek licznych budów, teren otaczający zamek. Betony w różnej postaci ograniczyły, a w niektórych miejscach uniemożliwiły naturalne odparowywanie nadmiaru wody z otoczenia zamku. Zmiana atmosfery, zawierającej opary kwasów, typowe dla terenów wysoko uprzemysłowionych, przyśpieszyła niszczenie zarówno pokrycia dachowego, jak i elewacji, które są w złym stanie technicznym. Szczególnej degradacji uległy dolne kondygnacje obiektu (przyziemia) oraz partie okapu. Przyziemie wykazywało nadmierne zawilgocenie i uszkodzenia tynku oraz wyraźne uszkodzenia kamiennego muru z objawami spudrowania piaskowca i wypłukania spoin. Miejscowo wierzchnia patyna przysłaniała głębsze warstwy zniszczonej struktury piaskowca. Tynki wykazują miejscowe odspojenia, z widoczną siatką zarysowań i częściowo spękań. Występowały tu zarówno uszkodzenia powierzchniowe tynku, jak i głębsze uszkodzenia konstrukcji murów. Ponadto widoczne były spękania nadproża drzwi wejścia głównego do budynku, części nadproży okiennych, murów podokiennych i gzymsów. Poszczególne warstwy farby elewacyjnej uległy spudrowaniu i w znacznej mierze wypłukaniu, natomiast część elewacyjnych powłok emulsyjnych odwarstwiła się od podłoża i uległa zniszczeniu. Miejscowo występowały uszkodzenia gzymsów okapowych z ubytkiem materiału. Lico elewacji wykazywało znaczne zużycie naturalne. Także obróbki blacharskie wykazywały miejscowo uszkodzenia, a rynny i rury spustowe wymagały, przeglądu, oczyszczenia i naprawy. Szczególnie duże uszkodzenia elewacji występowały na ścianie frontowej – od strony ulicy Pod Murami.


Opis projektu

W wyniku realizacji projektu przeprowadzono remont dachu, elewacji, osuszanie przyziemia, a także prace wewnątrz budynku polegające na wymianie podłóg, zmianie systemu ogrzewania pomieszczeń, wymianie tynków, i nowej aranżacji wystaw stałych. Przeprowadzone prace pozwoliły na rewitalizację obiektu oraz  na stworzenie placówki muzealnej dostosowanej do współczesnych wymogów i oczekiwań publiczności. Zagospodarowano także teren wokół Zamku od strony wejścia do Muzeum, zainstalowano tam nośniki informacji (tablice ogłoszeniową). W wyniku przeprowadzonych prac inwestycyjnych w Zamku Piastowskim zaczęło funkcjonować Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej. Podstawą jego działalności są nowoczesne wystawy stałe (historyczna, etnograficzna i archeologiczna) przedstawiające historię regionu od czasów najdawniejszych do współczesności (edukacja regionalna) m.in. takie jak: "Z dziejów Gliwic":, "Z życia podgliwickich wsi" oraz "Pradzieje powiatu gliwickiego". Ważną częścią pracy muzeum zamkowego, w związku z jego nową funkcją, jest także działalność punktu informacji kulturalnej i turystycznej – świadczącego swoje usługi mieszkańcom Gliwic oraz turystom, w tym gościom z zagranicy. Celem głównym projektu było zwiększenie potencjału kulturalnego i turystycznego Miasta Gliwice. Cel ten został osiągnięty poprzez utworzenie w obiekcie Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej.

Realizacja projektu niewątpliwie przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta, po przeprowadzonej rewitalizacji obiektu zaobserwowaliśmy znaczny wzrost liczby osób odwiedzających Muzeum, a także zainteresowanie ofertą kulturalną naszego miasta. Uruchomione Centrum Informacji Kulturalnej w 2008 roku od września do grudnia odwiedziło 380 osób. W wyniku realizacji projektu w zrewitalizowanym obiekcie powstała sala do przeprowadzania lekcji muzealnych i wykładów co znacznie wpłynęło na frekwencję instytucji, a także pozwoliło na poszerzenie oferty kulturalnej. Do tej pory nie było możliwe przeprowadzanie lekcji muzealnych na Zamku Piastowskim z uwagi na brak sali z przeznaczeniem na ten cel.  Atrakcyjność turystyczna miasta wzrosła niewątpliwie także dzięki nowej aranżacji wystaw stałych zrewitalizowanego obiektu, w których zastosowano nowinki techniczne oraz zastosowano multimedia co pozwala na lepszy przekaz informacji szczególnie osobom w młodym wieku. Stworzone w wyniku realizacji projektu Centrum Informacji Kulturalnej wyposażone w dwa kioski multimedialne jest punktem, który udziela wszelkich informacji o imprezach na terenie miasta i powiatu jest to pierwszy taki punkt w mieście. Punkt posiada pełną ofertę atrakcji dostępnych dla turystów w mieście i w całym powiecie. Na bieżąco napływają do niego oferty kulturalne, z których każdy turysta odwiedzający nasze miasto może skorzystać.
Galeria zdjęć
Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej
Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej
Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów