Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Projekt:  Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
Miasto:  Katowice
Okres realizacji:  2008-2013
Budżet projektu:  ok. 303 000 000 mln zł (ok. 50 % w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 i ok. 50% z budżetu Miasta Katowice)
Informacje o projekcie
Opis sytuacji przed projektem:

W sąsiedztwie najsilniejszego w regionie ośrodka kulturalno – sportowego „Spodka” po zakończeniu funkcjonowania kopalni „Katowice” powstał 16,6 ha teren poprzemysłowy wymagający ponownego zagospodarowania. Z uwagi na jego lokalizację w centrum Katowic, które jest zarówno centrum Metropolii, zdecydowano się na wprowadzenie na tym terenie nowych funkcji o zdecydowanym charakterze ponadlokalnym tj: kongresowych, konferencyjnych, wystawienniczych i towarzyszących. Realizacja projektu ma zmierzać do wzbogacenia oferty produktu biznesowego Katowic oraz uzyskania nowej przestrzeni publicznej o wysokich walorach urbanistyczno – architektonicznych.

Opis projektu:

Projekt „Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach” znajduje się na liście Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WSl na lata 2007-2013

Obiekt Międzynarodowego Centrum Kongresowego ma umożliwiać organizację 3 rodzajów przedsięwzięć:

a) kongresów, zjazdów, konferencji, seminariów, bankietów,
b) wydarzeń o charakterze kulturalno-społecznym, koncertów muzycznych,
c) przedsięwzięć o charakterze ekspozycyjno – wystawienniczo - targowym.

Podstawowe funkcje budynku MCK:

lp Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Dopuszczalna ilość osób
1 Sala wielofunkcyjna – aranżacja koncertowa 8040 m2 12000 os.
2 Sala wielofunkcyjna – aranżacja kongresowa 8040 m2 8000 os.
3 Sala bankietowa 1200 m2 1000 os.
4 Foyer Sali bankietowej 400 m2 300 os.
5 Audytorium 600 m2 600 os.
6 Foyer audytorium 600 m2 600 os.
7 Restauracja główna 800 m2 450 os.
8 Lokal gastronomiczny przy wejściu 150 m2 50 os.
9 Lokal gastronomiczny "przy kładce" 150 m2 50 os.
10 Kawiarnia w foyer 100 m2 50 os.
11 Strefa VIP 100 m2 20 os.
12 Pressroom 100 m2 20 os.
13 Foyer główne 5500 m2 1500 os.
14 Sale konferencyjne 1750 m2
(w tym centrum
biznesu 150m2)
1200 os.
15 Biura dla wystawców 500 m2 100 os.

MCK połączone zostanie przejściem podziemnym z Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek", co spowoduje, że kompleks MCK/Spodek będzie jedynym w Polsce obiektem kongresowo-konferencyjnym, który może pomieścić w jednym miejscu i czasie prawie 15 000 osób.


Działania społeczne powiązane z projektem:

Realizacja projektu sprawi, że miasto zyska nowe funkcje, dzięki którym wzrośnie jego atrakcyjność i rozpoznawalność na rynku krajowym i międzynarodowym. Na skutek realizacji przedsięwzięcia spodziewany jest napływ korzystających z oferty MCK oraz dalszy napływ inwestorów. Dzięki temu nastąpi wzrost dochodów budżetowych miasta, a potrzeby mieszkańców będą mogły być zaspokajane na odpowiednio wyższym poziomie.

Uporządkowana i przyjazna przestrzeń publiczna wpłynie na poprawę wizerunku Katowic i jego postrzeganie przez mieszkańców, a tym samym na wzrost poziomu identyfikacji mieszkańców z miastem.


Projekty komplementarne:
1. Projekt pn.: Promocja inwestycyjna miasta Katowice – warto tu zainwestować, realizowany w ramach poddziałania 1.1.2. RPO Województwa Śląskiego.

Projekt polega na promocji ofert inwestycyjnych Miasta poprzez udział w targach (Expo Reali MIPIM) oraz organizację kampanii promocyjnych z wykorzystaniem materiałów drukowanych, internetu i komputerowych wizualizacji 3D i 2D: (trójwymiarowe modele obszaru miasta z otoczeniem w skali poglądowej, trójwymiarowe modele dla 9 terenów w skali szczegółowej i internetu). Na projekt składa się pięć zadań:

  • Zadanie I. Udział w targach MIPIM w Cannes
  • Zadanie II. Udział w targach Expo Real w Monachium
  • Zadanie III. Wizualizacja oferty inwestycyjnej
  • Zadanie IV. Strona internetowa
  • Zadanie V. Reklama w mediach związana z projektem

Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu, którym jest "niedostateczne wykorzystanie potencjału inwestycyjnego Aglomeracji Górnośląskiej, a w szczególności Miasta Katowic". W efekcie w ciągu 5 lat od zakończenia projektu Miasto spodziewa się pozyskać co najmniej 3 dużych inwestorów, promując na targach, w mediach i internecie co najmniej 9 ofert inwestycyjnych.


2. Projekty pn.: "Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic I i II etap" realizowane w ramach działania 3.4 Priorytetu III Turystyka RPO WSL 2007-2013. Projekty mają przyczynić się do wzrostu konkurencyjności turystycznej regionu i do wykreowania nowego, przyjaznego turyście wizerunku regionu, poprzez stymulację rozwoju przedsiębiorstw oraz powstawanie nowych i utrzymanie istniejących miejsc pracy.

Cele projektu to:

  • wpływanie na zmianę postrzegania Katowic przez kluczowych partnerów, generowanie nowych konferencji i kongresów dla miasta oraz zainteresowania polskich mediów Katowicami, co przełoży się na artykuły o mieście;
  • nawiązanie kontaktów z międzynarodowymi organizatorami spotkań, pozyskanie zapytań konferencyjnych, edukowanie szerokiej publiczności targowej w zakresie możliwości konferencyjnych Katowic;
  • pozyskiwanie uwagi dziennikarzy i generowanie artykułów o atrakcjach turystycznych i możliwościach konferencyjnych Katowic.

Koordynator projektu / wydział odpowiedzialny za realizację projektu:
Koordynator Projektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe


Galeria zdjęć
Przyszła lokalizacjia Międzynarodowego Centrum Kongresowego
Międzynarodowe Centrum Kongresowe - widok urbanistyczny
Miedzynarodowe Centrum Kongresowe - wizualizacja
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów