Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Projekt:  Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej: - Etap II – zrealizowany, - Etap III – w trakcie realizacji
Miasto:  Bytom
Okres realizacji:  Etap II: 2005 r. – 2008 r., Etap III: 2007 r. - 2011 r.
Budżet projektu:  Etap II – 95,2 mln PLN, Etap III – 118,4 mln PLN
Informacje o projekcie
Opis sytuacji przed realizacją projektu:

Znaczna część ruchu tranzytowego odbywała się przez centrum miasta
i zwartą zabudowę Śródmieścia. W znaczący sposób wpływało to jakość życia mieszkańców ze względu na zanieczyszczenie środowiska spalinami, obciążenie hałasem oraz stanowiło zagrożenie dla konstrukcji budynków. Duże obciążenie ulic miasta ruchem tranzytowym utrudniało komunikację śródmiejską zarówno indywidualną jak i zbiorową.

Opis projektu:

Projekt ma na celu stworzenie spójnego systemu komunikacyjnego dla wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta i skrócenia czasu przejazdu przez Bytom. Oddany do użytku II etap bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej jest częścią trasy, która ma być jedną z najważniejszych dróg w regionie i usprawnić komunikację miedzy największymi śląskimi miastami, a także połączyć Kraków z Wrocławiem. Dzięki nowemu węzłowi Bytom uzyska szybkie połączenie z przyszłą autostradą A-1 oraz portem lotniczym w Pyrzowicach. W rejonie drogi kompleksowo przebudowano kanalizację, sieć wodociągową, energetyczną
i telekomunikacyjną oraz wybudowano trzy wiadukty:
-    nad ul. Strzelców Bytomskich,
-    nad torami tramwajowymi,
-    nad ul. Topolową.
Na potrzeby budowy drogi przebudowana także infrastrukturę kolejową: powstał stumetrowy tunel pod torami kolejowymi i ulica celną. Przebudowane zostały częściowo też ulice: Strzelców Bytomskich, Nowocelna oraz Węglowa
i Leśna. W ramach prac wybudowano 5 układów oczyszczających wody opadowe z obwodnicy, przebudowano oświetlenie uliczne wzdłuż
ul. Strzelców Bytomskich i ul. Nowocelnej, a także zamontowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach.
W ramach Etapu III zostanie wybudowanych ponad 2 km drogi, a także drogi zbiorcze dla rolnictwa, tunel pod skrzyżowaniem ul. Miechowickiej
z obwodnicą. Przebudowany zostanie istniejący wiadukt drogowy w ciągu al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, a także oświetlenie uliczne.

Odciążenie centrum miasta z ruchu tranzytowego, a tym samym poprawienie jakości życia mieszkańców Śródmieścia Bytomia.
Galeria zdjęć
ETAP II - zdjęcie obiektu po rewitalizacji
ETAP II - zdjęcie obiektu po rewitalizacji
ETAP II - zdjęcie obiektu po rewitalizacji
ETAP II - zdjęcie obiektu po rewitalizacji
ETAP II - zdjęcie obiektu po rewitalizacji
ETAP II - zdjęcie obiektu po rewitalizacji
Etap III – projekt w trakcie realizacji
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów