Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Rynek im. Jana Pawła II
Projekt:  Zagospodarowanie Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku wraz z przyległym otoczeniem
Miasto:  Kłobuck
Okres realizacji:  od stycznia 2009 do maja 2010 r.
Budżet projektu:  7.119.000,58 zł (żródła: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Krajowe środki publiczne: budżet jednostek samorządu terytorialnego, Gmina Kłobuck)
Informacje o projekcie

Opis sytuacji przed realizacją projektu

 

Obszar projektu zlokalizowany jest na terenie zabytkowego układu urbanistycznego miasta Kłobuck. Rynek im. Jana Pawła II, znajdujący się w centrum miasta mimo nazwy – Rynek – był placem nieodgrywającym znaczącej roli i wymagającym ponownego zagospodarowania.

Miejsce to zamiast pełnić funkcje reprezentacyjne, rekreacyjne i kulturalne, wzbogacając przy tym ofertę turystyczną i kulturalną miasta, pełniło rolę skweru, przystanku autobusowego i przejścia czy dojazdu do innych części miasta.

Drogi objęte projektem były w złym stanie technicznym, występowały utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym. Oświetlenie placu i dróg było przestarzałe. Istniejący szalet był nieużytkowany ze względu na zły stan techniczny i niedostosowanie dla osób niepełnosprawnych.

Nieestetyczne zagospodarowanie obszaru i zużyta infrastruktura komunalna wpływały na niską atrakcyjność turystyczną miasta, brak było charakterystycznego centrum miasta, które powinno stanowić miejsce spotkań i imprez.  Skutkami tego był niski poziom imprez kulturalnych, mała liczba odwiedzających turystów oraz słabe więzi społeczne mieszkańców.

 

Opis projektu:


Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zabytkowej przestrzeni centrum Kłobucka poprzez przebudowę historycznego rynku wraz z przylegającymi drogami i ciągami pieszymi w  wyniku której nastąpi uzupełnienie przestrzeni o nowe elementy kształtujące charakter i funkcje gospodarowania.

Projekt ma na celu umożliwienie wielofunkcyjnego wykorzystania zdegradowanego obszaru zlokalizowanego w Obszarze A – Śródmieście objętego Programem Rewitalizacji Miasta Kłobuck.

W zakresie projektu zostanie wykonany nowy plac publiczny o powierzchni 2206 m2, w części północnej z płyt granitowych ułożonych w podziale płaszczyzn o module 4,8 m/4,8 m, w części południowej z kostki granitowej o małej wielkości z zielenią wysoką zorganizowaną w jednorodnych modułach 4,8 m/4,8 m (kratach) obudowujących drzewa.

W najniższej części placu (północnej) będzie miejsce na scenę. Jezdnie i chodniki wokół placu zostaną wykonane z różnej wielkości kostki granitowej, jedynie w północnej części oraz przy dojściu do szaletu z kostki betonowej. Łączna długość przebudowanych i wyremontowanych dróg wewnętrznych wyniesie 568 m . Organizacja ruchu umożliwi parkowanie prostopadle do płyty rynku oraz przy murze kościelnym, powstanie 41 miejsc parkingowych.

Zapleczem sceny będzie przeszklony pawilon o powierzchni 38,36 m2, wewnątrz którego umieszczony będzie zestaw rozdzielczo pomiarowy dla zasilania w energię elektryczną sceny, oświetlenia wiat przystankowych, placu i obiektów małej architektury. Pawilon będzie tworzyć jedną całość przestrzenną z wiatą przystankową. Druga wiata usytuowana będzie po przeciwnej stronie północnej jezdni rynku. Zakończeniem północnej części placu będzie wybudowany mur oporowy ze ścianką wodną, stanowiącą rodzaj fontanny. Wyeksponowana zostanie zabytkowa studnia poprzez jej obudowanie i podświetlenie. Ponadto plac zostanie wyposażony w obiekty małej architektury jak: 36 szt. ławek, 4 szt. stojaków rowerowych, 26 szt. koszy na śmieci oraz ławkę kamienną z siedziskiem drewnianym.

 

W miejscu starego szaletu zostanie wybudowany nowy o powierzchni 81,56 m2, zagłębiony w gruncie i pokryty zielenią niskopienną.

Do stylu całego placu i dróg będzie dopasowane nowe oświetlenie. Sieć energetyczna w obrębie placu zostanie przebudowana z napowietrznej na kablową.

W obrębie placu nastąpi przedłużenie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w sumie o 538 m długości. Powstanie przyłącze wodociągowe zasilające zdrój uliczny i punkt poboru wody dla potrzeb pielęgnacji zieleni na rynku.

W wyniku realizacji projektu zostanie przebudowana infrastruktura publiczna na powierzchni 13950 m2 .


 

Działania społeczne związane z projektem


 

Projekt stanie się ważnym czynnikiem zapobiegającym marginalizacji miasta i przyczyniającym się do rewitalizacji centrum poprzez:

- efektywne wykorzystanie przestrzeni publicznej dla celów społecznych, kulturalnych, turystycznych i gospodarczych,

- wzrost komfortu życia mieszkańców,

- wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez miasto problemów związanych z dysproporcją w dostępie do infrastruktury kulturalnej, społecznej, turystycznej i gospodarczej.

Zaplanowano zorganizowanie 10 imprez z wykorzystaniem zrewitalizowanej infrastruktury, z której przewiduje się, że skorzysta około 14 tysięcy osób.

Galeria zdjęć
Rynek im. Jana Pawła II- przed realizacją projektu
Rynek im. Jana Pawła II- przed realizacją projektu
Rynek im. Jana Pawła II- przed realizacją projektu
Projekt zagospodarowania Rynku im. Jana Pawła II
Projekt zagospodarowania Rynku im. Jana Pawła II
Projekt zagospodarowania Rynku im. Jana Pawła II
Projekt zagospodarowania Rynku im. Jana Pawła II
Projekt zagospodarowania Rynku im. Jana Pawła II
Projekt zagospodarowania Rynku im. Jana Pawła II
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów