Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Kamienica Kupiecka
Projekt:  Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Alei Najświętszej Maryi Panny 24 w Częstochowie
Miasto:  Częstochowa
Okres realizacji:  2004 - 2007 r.
Budżet projektu:  15 514 000,00 zł
Informacje o projekcie
Opis sytuacji przed realizacją projektu:

Budynek z II połowy XIX w. wpisany do rejestru zabytków pod nr A/504/91.
Budynek murowany z kamienia i cegły, 3-kondygnacyjny, na działkach narożnych. Okna częściowo zdobione gzymsem kamiennym, profilowanym. W zwieńczeniu gzyms ozdobny, trzy uproszczone attyki. Budynek jest historycznie związany z miastem i stanowi dobrze zachowany przykład tzw. wielkomiejskiego budownictwa w tym rejonie miasta.
Położona w ścisłym centrum miasta, na skrzyżowaniu Al. Najświętszej Maryi Panny i Al. Kościuszki eklektyczna kamienica z końca XIX w. była jednym z ciekawszych przykładów budownictwa mieszczańskiego. Charakter jej oddawała neogotycka wieżyczka i elewacje frontowa oraz boczna z oknami w neogotyckich profilowanych obramieniach. Kamienica odgrywała dużą role w życiu społecznym miasta – była siedzibą Częstochowskiego Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego oraz społecznych organizacji kupieckich. Po wojnie prowadzone modernizacje zatarły cechy stylowe. Stan obiektu uległ prawie całkowitej degradacji technicznej.

Opis projektu:

Celem projektu była kompleksowa poprawa stanu zabytku poprzez przeprowadzenie remontu odtworzeniowego wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego, wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych (wraz ze zmianą źródła ciepła z węglowego na gazowe) i przyłączeniowych, wymianą stropów, renowacją i wzmocnieniem zabytkowych klatek schodowych, remontem ścian, wymianą stolarki, remontem piwnic, remontem więźby dachowej z wymianą pokrycia dachu, odtworzeniem elewacji budynku polegającą na przywróceniu widoku zabytkowych detali architektonicznych a także przywrócenie budynkowi jego charakteru i historycznych wartości. W wyniku realizacji projektu zdecydowanie zwiększyła się powierzchnia przeznaczona na lokale użytkowe. W wyremontowanej kamienicy swoją siedzibę znalazło wiele podmiotów gospodarczych w tym Izba Przemysłowo - Handlowa. Oddany do użytku obiekt zabytkowy o wysokim standardzie zachowujący jednocześnie walory historyczne, poprawia wizerunek miasta jako atrakcyjnego dla potencjalnych inwestorów oraz turystów i pielgrzymów licznie odwiedzających Częstochowę. Nie bez znaczenia pozostaje również wpływ inwestycji na poprawę stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (likwidacja pieców węglowych).

Galeria zdjęć
Budynek przy Al. Najświętszej Maryi Panny 24 - wnętrze
Budynek przy Al. Najświętszej Maryi Panny 24 - wnętrze
Budynek przy Al. Najświętszej Maryi Panny 24
Budynek przy Al. Najświętszej Maryi Panny 24
Budynek przy Al. Najświętszej Maryi Panny 24
Budynek przy Al. Najświętszej Maryi Panny 24
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów