Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Nowe Gliwice
Projekt:  "Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice"
Miasto:  Gliwice
Okres realizacji:  2005-2009
Budżet projektu:  24,2 mln euro (9,51 mln euro z Programu PHARE 2003 Spójność Społeczno – Gospodarcza 14,69 mln euro - z budżetu Miasta Gliwice)
Informacje o projekcie

Opis sytuacji przed realizacją projektu


Kompleks obiektów górniczych kopalni węgla Kamiennego Gliwice trwale wpisał się w krajobraz Gliwic. Kopalnia zakończyła działalność we wrześniu 1999 roku. Jej likwidacja mogła oznaczać powolne niszczenie budynków. Jednak miasto postanowiło nie dopuścić do utraty zabytkowych obiektów, atrakcyjnych nie tylko pod względem architektonicznym, ale również lokalizacyjnym. Przygotowania do procesu rewitalizacji tego terenu rozpoczęto z myślą o utworzeniu tam strefy aktywności gospodarczej poprzez przygotowanie bazy ekonomiczno - dydaktycznej oraz strefy wspomagania rozwoju przedsiębiorczości. Idea ta spotkała się z przychylną opinią Komisji Europejskiej, dzięki czemu miasto otrzymało dotację z funduszu Phare Spójność Społeczno Gospodarcza. Prace budowlane rozpoczęto w 2005 roku.


Opis projektu

 

Założeniem projektu "Nowe Gliwice" było przekształcanie terenów poprzemysłowych w Centrum Edukacji i Biznesu. Na terenach po zlikwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego "Gliwice" przy ul. Bojkowskiej powstał inkubator przedsiębiorczości, strefa aktywności gospodarczej oraz regionalny ośrodek kształcenia obejmujący miedzy innymi Gliwicką Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. Bezpośrednim efektem przedsięwzięcia jest rekultywacja i zagospodarowanie terenów pokopalnianych o powierzchni 15,86 ha.  W ramach kompleksu uzbrojono również działki inwestycyjne dla podmiotów zainteresowanych bezpośrednimi inwestycjami na tym terenie. Od września 2008 roku w odnowionym budynku byłej maszynowni funkcjonuje Inkubator Przedsiębiorczości, w ramach którego w chwili obecnej funkcjonuje kilkanaście firm z sektora MSP. Ukończenie inwestycji, pozwoliło na ostateczne przenosiny Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, która organizuje zajęcia dydaktyczne dla swoich studentów w nowych salach wykładowych i pracowniach na ternie budynku dawnej cechowni KWK Gliwice.

W ramach projektu przeprowadzono modernizację 3 budynków poprzemysłowych: dawnej willi dyrektora kopalni, cechowni oraz maszynowni. Ze względów techniczno-ekonomicznych zaniechano modernizacji dawnej dyrekcji kopalni, toteż budynek powstały w latach 70 został rozebrany do fundamentu, a na jego miejscu powstał nowoczesny obiekt edukacyjny, w którym siedzibę ma Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. Poprzez realizację projektu uzyskano łącznie ok. 20 000 metrów kwadratowych powierzchni edukacyjnej, biurowej oraz wystawienniczej. Przywrócono również dawny blask budynkom powstałym na początku XX wieku. Niewątpliwym sukcesem projektu jest zachowanie niektórych oryginalnych elementów wykończenia wnętrz (balustrady, glazura). Na szczególną uwagę zasługują schody w budynku cechowni, których kuta konstrukcja jest w całości oryginalna. 


Działania społeczne związane z projektem

 

Od momentu uruchomienia kompleksu na przełomie września i października 2008 roku zorganizowano szereg spotkań i imprez o charakterze społecznym, w tym:

- wystawę „Zawsze blisko. Fotografie prasowe Stanisława Jakubowskiego”, laureata I nagrody World Press Photo 1970,

- spotkanie z Minister Edukacji – Katarzyną Hall,

- spotkanie z Komisarzem UE – Guenterem Verheugenem.

W kompleksie prowadzona jest regularnie działalność doradczo-szkoleniowa dla osób prowadzących bądź chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w ramach cyklu „Przedsiębiorczość w teorii i praktyce” organizuje wykłady z udziałem znanych postaci świata gospodarki. Wśród gości cyklu wymienić można: prof. Leszka Balcerowicza, Jana Krzysztofa Bieleckiego – Prezesa Zarządu Banku PeKaO S.A., prof. Jana Kaźmierczaka czy prof. Jerzego Buzka.

Imprezą promującą kompleks Nowe Gliwice, będą obchody „Dni Europy” organizowane przez Samorząd Miasta Gliwice, które po raz pierwszy odbędą się właśnie na zrewitalizowanym obszarze.


Galeria zdjęć
Nowe Gliwice
Nowe Gliwice
Nowe Gliwice - Willa dyrektora przed realizacją projektu
Nowe Gliwice - Willa dyrektora po realizacji projektu
Biurowiec (dawna dyrekcja) - przed realizacją projektu
Kolegium Językowe (dawny Biurowiec) - Po realizacji projektu
Kolegium Językowe
Łącznik Kolegium Językowe z GWSP
Łącznik Kolegium Językowe z GWSP
Obiekt dawnej maszynowni (przed realizacją projektu)
Obiekt dawnej maszynowni - obecnie Inkubator Przedsiębiorczości
Dawny budynek cechowni (przed realizacją projektu)
Dawna cechownia - obecnie siedziba Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
Siedziba Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów