Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Projekt:  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową przy ul. Żabik
Miasto:  Ornontowice
Okres realizacji:  XII/2009-XII/2010
Budżet projektu:  1 962 407,59 PLN (budżet gminy)
Informacje o projekcie

Opis sytuacji przed projektem

Obszar ul. Żabik jest miejscem o najniższym poziomie bezpieczeństwa w Gminie Ornontowice. W wielorodzinnym budynku mieszkalnym (pozostałość po dawnym hotelu robotniczym) znajdują się mieszkania stanowiące umownie II kategorię mieszkań na terenie Gminy. Budowa w sąsiedztwie nowego budynku z lokalami socjalnymi, którego zadaniem jest wyciągnięcie z dotychczasowego miejsca zamieszkania rodzin zajmujących mieszkania II kategorii (zadłużenie, patologie) i ulokowanie ich w innym budynku


Opis projektu


Przedmiotem inwestycji była budowa budynku socjalnego, mieszczącego 14 mieszkań, 2 lokale użyteczności publicznej (siedziba Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy oraz biuro Rewiru Dzielnicowych w Ornontowicach Komisariatu Policji w Orzeszu), 2 pomieszczenia pomocnicze wraz z przyłączami wod–kan., energetycznymi, c.o., instalacją odgromową, drogą dojazdową, tereny zieleni, dojścia piesze, miejsca postojowe i plac gospodarczy w Ornontowicach przy ul. Żabik. Cechą charakterystyczną budynku jest fakt, iż do każdego mieszkania i lokalu jest bezpośrednie wejście z zewnątrz. Brak części wspólnych (klatek schodowych) pozwoli na łatwiejsze utrzymanie obiektu w czystości. Przy całkowitym wykorzystaniu obiektu maksymalnie może w nim zamieszkać ponad 40 osób.

Budynek jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej. Składa się z dwóch oddylatowanych segmentów. Zaprojektowany w formie prostokąta o wym. 63,34 x 9,89 m. Budynek kryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 30o, pokrytym blachodachówką w kolorze czerwonym. Konstrukcja dachu wykonana jako wiązary drewniane w technologii firmy Kasper Polska. Kalenica budynku jest równoległa do projektowanej drogi.

Wysokość budynku do kalenicy wynosi 6,79 m.

Droga dojazdowa o ruchu dwukierunkowym z placem manewrowym. Szerokość dojazdu wynosi 5,00 m z jednym zawężeniem do szerokości 3,80m przy ścianie szczytowej budynku nr 9 wynikającym z usytuowania ogrodzenia KWK Budryk. Wzdłuż ulicy wykonano miejsca postojowe usytuowane prostopadle do jezdni oraz miejsca postojowe do parkowania wzdłużnego. Od strony budynku socjalnego do drogi dojazdowej zostały wykonane alejki z kostki brukowej oraz schody.

Mury fundamentowe o szerokości 25 cm, murowane z bloczków betonowych 12x25x38 cm, na zaprawie cementowej. Ściany zewnętrzne, warstwowe o gr. 42 cm, wykonane z bloczków ceramicznych typu Porotherm o gr. 25 cm, styropianu gr. 5 cm i cegły pełnej gr. 12 cm. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne – Porotherm gr. 25 cm. Ściany wewnętrzne działowe – cegła dziurawka gr. 6 cm.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

-        wymiary zew. budynku:           63,34 x 9,89 m

-          pow. zabudowy:                       626,43 m2

-          pow. użytkowa:                                    441,42 m2

-          kubatura :                                           ok. 3100 m3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ:

           -     mieszkanie jednoosobowe:         14,85 m2 x 6 szt.           -   89,10 m2

           -     mieszkanie dwuosobowe:          20,32 m2 x 3 szt.            -   60,96 m2

            -        biuro Rewiru Dzielnicowych:             20,32 m2                        -  20,32 m2

                 mieszkanie sześcioosobowe:       37,69 m2 x 3 szt.            - 113,07 m2

            -      siedziba Zakładu (ZGZG):              37,69 m2                             -  37,69 m2

            -     mieszkanie ośmioosobowe:        49,11 m2 x 2 szt.             -   98,22 m2

-    wydawalnia posiłków                                                      -   10,93 m2

-    pomieszczenie techniczne                                                -   11,13 m2

                                                                                                                                                                                                             RAZEM     441,42 m2

 

Działania społeczne powiązane z projektem

Forma architektoniczna obiektu posiada atrakcyjną sylwetę, zapewniającą ład przestrzenny, jest harmonijnie wpisana w otaczający krajobraz i wzbogaca walory lokalnej architektury. Budynek nie posiada barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych czy z innymi dysfunkcjami ruchowymi lub wzrokowymi. Zagospodarowanie terenu wokół budynku umożliwia bezpieczne korzystanie z przestrzeni, tereny zielone zapewniają możliwość rekreacji, a bezpośrednie sąsiedztwo dozorowanego placu zabaw gwarantuje bezpieczne miejsce zabawy dla dzieci.

Teren jest sukcesywnie wyposażany w infrastrukturę, jak chociażby plac zabaw czy mające powstać w tej okolicy boisko sportowe. Najistotniejszym elementem mogącym poprawić bezpieczeństwo w tym rejonie byłby monitoring wizyjny dający szanse na wykrycie sprawców przestępstw i wyeliminowanie ich negatywnego wpływu na innych.

O gminie:

 Gmina Ornontowice leży w województwie śląskim i administracyjnie należy do powiatu mikołowskiego. Gminę stanowi miejscowość Ornontowice, położona 15 km na południe od Gliwic. Gmina obszarowo zajmuje 15 km2 i zamieszkiwana jest przez 5800 mieszkańców. W bogatej historii miejscowości znajdują się momenty świetności jak i chwile ciężkich prób. Pierwsze wzmianki o Ornontowicach pochodzą z 1305 roku, od zarania dziejów Ornontowice to wieś rolniczo – przemysłowa.. Okres największego rozkwitu Ornontowic rozpoczyna się w roku 1883, kiedy majątek ornontowicki został własnością rodziny Hengenscheidt, która  związała się z nim aż do roku 1945, inwestując swoje pieniądze w jego rozwój. Z końcem XVIII wieku w centralnej części Ornontowic ukształtowane zostało założenie pałacowo – parkowe, stanowiące obecnie zespól elementów zabytkowych. Do dzisiaj przetrwał okazały pałac, zabudowania folwarczne oraz  tereny parkowe ze starodrzewem i trzema paciorkowymi stawami, jako romantyczna rezydencja w stylu niderlandzkiego manieryzmu. Z kolei okres powojennych przemian administracyjnych był bardzo trudnym dla społeczności lokalnej, gdyż przez długi czas Ornontowice nie posiadały odrębności administracyjnej, którą usankcjonowało dopiero Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1990 roku, które w życie weszło dnia 2 kwietnia 1991 roku. Dopiero od tego momentu Ornontowice uzyskało odrębność administracyjną, a mieszkańcy poprzez swój demokratycznie wybrany samorząd
sami mogli decydować o codziennym życiu i rozwoju własnej miejscowości. Rewitalizacja w gminie: Procesy rewitalizacyjne na terenie Gminy  Ornontowice  prowadzone są w oparciu o uchwalony 27 października 2010 roku Lokalny Program Rewitalizacji (poprzedni 2007r.). Historia miejscowości i jej układ przestrzenny pozwoliły spojrzeć na stan aktualny oraz plany inwestycyjne  przez pryzmat wagi niektórych elementów otoczenia dla społeczności  lokalnej. Gmina posiada przestrzenny układ wsi „szeregówki”, przestrzeń Ornontowic  charakteryzuje się głównie tym, iż nie został wykształcony w historii rynek, czyli miejsce koncentrujące życie społeczne miejscowości. Dopiero budowabudynków administracji publicznej oraz placówek oświatowych pozwoliła wytworzyć swego rodzaju centrum na obszarze pomiędzy Urzędem Gminy a  Założeniem Pałacowo-Parkowym. Główną przestrzenią publiczną, która w  ujęciu historycznym ogniskowała życie społeczności lokalnej jest Założenie Pałacowo-Parkowe,  w swej kompozycji nawiązując do angielskich parków krajobrazowych. W tym miejscu dawni właściciele miejscowości organizowali imprezy dla siebie oraz mieszkańców Ornontowic. To też stało się główną inspiracją dla ożywienia tego obszaru, stworzenia przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni publicznej sprzyjającej integracji, ale także relaksowi i wypoczynkowi.

 

Galeria zdjęć
Przed realizacją projektu
Przed realizacją projektu
Przed realizacją projektu
Przed realizacją projektu
Po realizacji projektu
Po realizacji projektu
Po realizacji projektu
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów