Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Projekt:  „Rewitalizacja pszczyńskiej starówki poprzez poprawę funkcjonalności układu komunikacyjnego”
Miasto:  Pszczyna
Okres realizacji:  październik 2005 - wrzesień 2006
Budżet projektu:  2 287 993,82 PLN – całkowity koszt (źródła: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 75%, Budżet gminy: 15%, Budżet państwa: 10%)
Informacje o projekcie

Opis sytuacji przed realizacją projektu:

Ulice objęte remontem położone są w obszarze centralnym miasta (Starówka), w gęstej zabudowie zwartej (budynki mieszkalno-usługowe o wysokości czterech kondygnacji), stanowiącej rejon ochrony konserwatorskiej, ze względu na układ urbanistyczny jak i występowanie pojedynczych obiektów zabytkowych.
Jest to obszar miasta, który funkcjonalnie związany jest z głównym obiektem zabytkowym jakim jest Zamek wraz z przyległym parkiem zabytkowym.
Z uwagi na zły stan techniczny sieci kanalizacyjnej i wodociągowej tychże ulic i wynikających stąd częstych awarii oraz braku możliwości kompleksowego odwodnienia wystąpiła konieczność jak najszybszej przebudowy.

Opis projektu

W ramach inwestycji dokonano:
- przebudowy wodociągów i kanalizacji ul. Strażackiej , ul. Rymarskiej, ul. Piekarskiej , ul. Tkackiej oraz  ul. Chrobrego
- przebudowy i remontu nawierzchni powyższych ulic
- przebudowy skrzyżowania ul. Chrobrego i ul. Kopernika
- budowy parkingu przy ul. Bogedaina
Celem projektu było:
 - Stworzenie warunków komunikacyjnych niezbędnych dla zwiększenia ruchu turystycznego na terenie miasta.
 - Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie objętym oddziaływaniem projektu, a w szczególności działalności usługowej oraz turystycznej.
 - Poprawa dostępności najważniejszych obiektów turystycznych na terenie miasta dla ruchu turystycznego.
 - Poprawa dostępności oraz jakości usług świadczonych przez instytucje publiczne: Urząd Miejski w Pszczynie, Sąd Rejonowy i Sąd Grodzki, Komendę Powiatową Policji oraz inne instytucje o charakterze turystycznym, publicznym i sportowym jak: Muzeum Zamkowe, Stadion K.S. „Iskra” w Pszczynie, hotele i inne.
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta oraz skrócenie czasu przejazdu przez ścisłe centrum.
- Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie natężenia hałasu komunikacyjnego, emisji spalin, strat w przesyle wody oraz ścieków.


Galeria zdjęć
Przed realizacją projektu
Po realizacji projektu
Przed realizacją projektu
Prace remontowe
Po realizacji projektu
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów